Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

College sanering zorginstellingen (CSZ)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 05-01-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 08-10-2020) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 05-01-2022 doorgevoerd.
Actief van 01-01-1983 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Pythagoraslaan 6-8
3584 BB Utrecht
Utrecht
Postadres Postbus 3148
3502 GC Utrecht

Contactgegevens

Telefoon (030) 297 12 00 (algemeen)
Internet http://www.collegesanering.nl/ (algemeen)
E-mail info@collegesanering.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting CSZ
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Nee

Personeel

Aantal fte 0
Peildatum fte 31-12-2019

Taken & bevoegdheden

  • Verstrekken van subsidie, die geheel of gedeeltelijk voorziet in de financiële gevolgen van (onder andere) (gedeeltelijke) sluiting van zorginstellingen en toezicht houden op de sanering;
  • beslissen dat goedkeuring is vereist voor verhuur, vervreemding of aan enig beperkt recht onderwerpen van gebouwen of delen daarvan, die blijvend niet meer voor de zorginstelling zullen worden gebruikt. Hierbij beslissen omtrent storting boekresultaat in het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten;
  • verstrekken van subsidie bij wijziging of opheffing van de vestigingsplaats van een centrale post voor het ambulancevervoer, alsmede sanering van ambulancevervoer ingeval een vergunning is ingetrokken;
  • op verzoek van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bijzondere opdrachten uitvoeren.

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?