Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-2013 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 07-02-2024 Op 05-12-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 07-02-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Kemperbergerweg 783
6816 RW Arnhem
Gelderland
Postadres Postbus 7010
6801 HA Arnhem

Contactgegevens

Telefoon (079) 330 46 00 (algemeen)
Internet https://nipv.nl/ (algemeen)
E-mail info@nipv.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting NIPV
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Justitie en Veiligheid

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Nee

Personeel

Aantal fte 298
Peildatum fte 31-12-2019

Taken & bevoegdheden

  • Het ontwikkelen van lesstof, oefenstof en leerstof voor, en het verzorgen van officiersopleidingen alsmede het verzorgen van andere door de minister van Veiligheid en Justitie aan te wijzen opleidingen die met een rijksexamen als bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de Wet veligheidsregio's worden afgesloten en het ontwikkelen van lesstof, oefenstof en leerstof hiervoor;
  • het ontwikkelen en in stand houden van expertise door middel van het verzamelen en beheren van relevante kennis en zo nodig door het verrichten van toegepast wetenschappelijk onderzoek;
  • het ter beschikking stellen van de verzamelde informatie en expertise aan organisaties die werkzaam zijn op het gebied van de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening;
  • het verwerven, beheren en aan de veiligheidsregio's en aan de gemeenten met een gemeentelijke brandweer zo nodig ter beschikking stellen van materieel, uitrusting en telecommunicatievoorzieningen;
  • andere werkzaamheden op het gebied van de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening, voor zover het betreft het ontwikkelen van lesstof, oefenstof en leerstof voor, en het verzorgen van andere dan de hierboven bedoelde opleidingen, het werven en selecteren van kandidaten voor de voornoemde opleidingen; het organiseren van oefeningen, het verrichten van andere activiteiten die de deskundigheid van personen op de in de aanhef genoemde gebieden of het functioneren van de organisaties waarvoor zij werkzaam zijn, bevorderen en het verrichten van onderzoek voor en adviseren van derden teneinde direct of indirect een bijdrage te leveren aan de fysieke veiligheid.

Identificatiecodes

KVK-nummer 56802633

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?