Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie 2020

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Zuidersingel 5
3755 AZ Eemnes
Bezoekadres Postbus 71
3755 ZH
Eemnes

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder BEL Combinatie
Archiefzorgdrager BEL Combinatie

Bevoegdheden

Artikel 5: Algemene bevoegdheidstoedeling

  1. De deelnemers dragen geen bevoegdheden over aan de bedrijfsvoeringsorganisatie.

  2. De deelnemers zorgen voor de vaststelling van toereikende mandaten, volmachten en machtigingen die de bedrijfsvoeringsorganisatie nodig heeft voor de uitoefening van zijn taken.

  3. Ondermandaat is toegestaan, tenzij dat uitdrukkelijk is voorbehouden.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2008 Gemeente Blaricum College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Eemnes College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Laren College van burgemeester en wethouders

Doel

Doel van de regeling is het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en een doelmatige uitvoering door de BEL Combinatie van de door de deelnemende gemeenten opgedragen taken zoals vermeld in artikel 4 en nader opgenomen in de door de deelnemers met de BEL Combinatie gesloten dienstverleningsovereenkomsten.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan BEL Combinatie
Datum van oprichting 01-01-2008
Telefoon 14 035 (algemeen)
Internet https://www.belcombinatie.nl (algemeen)
E-mail info@belcombinatie.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (4)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?