Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Regionale Loodsencorporatie Amsterdam-IJmond

Zelfstandig bestuursorgaan Onderdeel van een cluster

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 06-05-2021 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 06-05-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 06-05-2021 doorgevoerd.
Actief van 01-01-2019 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Kanaaldijk 242
1975 AJ IJmuiden
Postadres Kanaaldijk 242
1975 AJ IJmuiden
Telefoon (0255) 56 45 45 (algemeen)
Internet https://ijmond.loodswezen.nl/nl (algemeen)
E-mail amsterdam-ijmond@loodswezen.nl (algemeen)

Onderdeel van (1)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Infrastructuur en Waterstaat
Kaderwet zbo's van toepassing Nee
Geldende CAO Niet van toepassing
Aangesloten bij pensioenfonds Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen (BPL)

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen (BPLoodsen)
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Zelfstandige bestuursorganen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)

Taken & bevoegdheden

Iedere registerloods is daarnaast van rechtswege lid van een (of meer) regionale loodsencorporaties (rlc’s). De rlc’s hebben een, overigens zeer beperkte, bevoegdheid tot het stellen van aanvullende regels voor haar leden. Voor het overige verzorgen de Nederlandse Loodsencorporatie en de rlc’s de opleidingen, examens en voorlichting.

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.