Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Gemeenschappelijke regeling

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
Archiefzorgdrager Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Bevoegdheden

Artikel 5: Bevoegdheidstoedeling

  1. De bestuursorganen van de deelnemende gemeenten bepalen in afzonderlijke delegatie-, mandaat- en volmachtbesluiten, welke bevoegdheden aan de bedrijfsvoeringsorganisatie worden toegekend.

  2. Bij besluit van de bestuursorganen van de deelnemende gemeenten kunnen wijzigingen worden aangebracht in de door hen overgedragen of over te dragen bevoegdheden.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
20-09-2012 Gemeente Dinkelland Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
20-09-2012 Gemeente Tubbergen Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders

Doel

Instandhouding ambtelijke organisatie voor de beide deelnemende gemeenten.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
Datum van oprichting 20-09-2012

Wijzigingsgeschiedenis (4)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.