Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 15-02-2020 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 17-08-2021 Op 23-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 17-08-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Gemeentehuis Dinkelland
Nicolaasplein 5
7591 MA Denekamp
Postadres Postbus 11
7590 AA Denekamp

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
Archiefzorgdrager Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Bevoegdheden

Artikel 5: Bevoegdheidstoedeling

  1. De bestuursorganen van de deelnemende gemeenten bepalen in afzonderlijke delegatie-, mandaat- en volmachtbesluiten, welke bevoegdheden aan de bedrijfsvoeringsorganisatie worden toegekend.

  2. Bij besluit van de bestuursorganen van de deelnemende gemeenten kunnen wijzigingen worden aangebracht in de door hen overgedragen of over te dragen bevoegdheden.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
20-09-2012 Gemeente Dinkelland Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
20-09-2012 Gemeente Tubbergen Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders

Doel

Instandhouding ambtelijke organisatie voor de beide deelnemende gemeenten.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
Datum van oprichting 20-09-2012
Telefoon (0541) 85 41 00 (gemeente Dinkelland)
Internet https://www.dinkelland.nl/noaberkracht (gemeente Dinkelland)
https://www.tubbergen.nl/noaberkracht-dinkelland-tubbergen (gemeente Tubbergen)
E-mail info@noaberkracht.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (4)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?