Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 12-07-2022 Op 13-03-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 12-07-2022 doorgevoerd.
Geldend van 21-06-2022 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisstraat 1
5801 MB Venray
Limburg
Postadres Postbus 293
5800 AG Venray

Algemene informatie

Citeertitel Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord
Archiefzorgdrager Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord

Bevoegdheden

Artikel 6 Taken en bevoegdheden

 1. Aan het algemeen bestuur behoren taken en bevoegdheden toe die in de wet aan het algemeen bestuur zijn opgedragen, alsmede alle bevoegdheden die voorts in deze regeling aan dit orgaan worden opgedragen en niet aan het dagelijks bestuur of de voorzitter zijn opgedragen.

 2. Het algemeen bestuur kan aan het dagelijks bestuur bevoegdheden overdragen met uitzondering van de bevoegdheid tot:

  1. het vaststellen en wijzigen van de begroting;

  2. het vaststellen van de rekening;

  3. het vaststellen van verordeningen;

  4. het vaststellen van het uitvoeringsplan en uitvoeringsprogramma;

  5. het instellen van bestuurscommissies;

  6. het oprichten van of deelnemen in stichtingen, vennootschappen, en coöperatieve en andere verenigingen passend binnen de te behartigen belangen, de taken en de bevoegdheden van het samenwerkingsverband dan wel het ontbinden van die rechtspersonen of het beëindigen van de deelneming;

Deelnemende organisaties (7)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-11-2014 Gemeente Beesel College van burgemeester en wethouders
01-11-2014 Gemeente Bergen (L) College van burgemeester en wethouders
01-11-2014 Gemeente Gennep College van burgemeester en wethouders
01-11-2014 Gemeente Horst aan de Maas College van burgemeester en wethouders
01-11-2014 Gemeente Peel en Maas College van burgemeester en wethouders
01-11-2014 Gemeente Venlo College van burgemeester en wethouders
01-11-2014 Gemeente Venray College van burgemeester en wethouders

Doel

Het samenwerkingsverband behartigt de belangen van de deelnemers ten aanzien van uitvoerende taken binnen het sociaal domein.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord
Datum van oprichting 01-11-2014
Telefoon (088) 678 15 00 (algemeen)
Internet https://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl (algemeen)
https://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/contact/contact (contact)
E-mail info@sdln.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?