Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 15-07-2022 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 06-09-2023 Op 06-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 06-09-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Zanddonkweg 14
5144 NX Waalwijk
Postadres Postbus 15
5140 AA Waalwijk

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling ‘Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers’
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers
Archiefzorgdrager Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers
Beleidsterreinen migratie en integratie | migratie,
sociale zekerheid | arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Bevoegdheden

Artikel 6: Taken en bevoegdheden

Bevoegdheden tot regeling en bestuur met betrekking tot de uitvoering van PW, BBZ 2004, IOAW, IOAZ en WSW en het oprichten, exploiteren en in stand houden van activiteiten voor industriële werkzaamheden, facilitaire dienstverlening, detacheringen en trajectbegeleiding, welke gericht zijn op het behouden dan wel het bevorderen van de arbeidsbekwaamheid van de werknemer mede met het oog op het kunnen gaan verrichten van arbeid onder normale omstandigheden.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie
28-12-2013 Gemeente Heusden
28-12-2013 Gemeente Loon op Zand
28-12-2013 Gemeente Waalwijk

Doel

De dienst streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de inwoners van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk.

Grondslagen (2)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers
Datum van oprichting 28-12-2013
Telefoon (0416) 67 10 00 (Telefoon algemeen)
Internet https://www.baanbrekers.org/ (Website algemeen)
E-mail info@baanbrekers.org (E-mail algemeen)
Contactpagina https://www.baanbrekers.org/contact-2/contactgegevens/

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?