Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 19-03-2022 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 20-02-2023 Op 15-02-2024 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 20-02-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht
Utrecht
Postadres Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies
Samenwerkingsvorm Gemeenschappelijk orgaan
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Gemeenschappelijk orgaan siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies
Archiefzorgdrager Gemeenschappelijk orgaan siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies

Bevoegdheden

Artikel 10: Bevoegdheden

  1. De colleges kunnen, direct of indirect, bevoegdheden voor de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 9, eerste lid, in mandaat, volmacht en machtiging aan het orgaan verlenen. Mandaten als bedoeld in de vorige zin, worden opgenomen in mandaatbesluiten en opgenomen in een mandaatregister.

  2. Aan het orgaan kunnen bevoegdheden worden overgedragen door de colleges, zonder dat daarvoor de regeling hoeft te worden gewijzigd, een en ander met inachtneming van artikel 41, eerste lid juncto artikel 10, tweede lid, van de wet.

Deelnemende organisaties (4)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
19-03-2022 Provincie Gelderland Gedeputeerde staten
19-03-2022 Provincie Noord-Brabant Gedeputeerde staten
19-03-2022 Provincie Noord-Holland Gedeputeerde staten
19-03-2022 Provincie Utrecht Gedeputeerde staten

Doel

Deze regeling wordt getroffen ten behoeve van het beschermen, beheren en uitdragen van de werelderfgoedwaarde van de werelderfgoedsite. Dit vindt plaats door gecoördineerd en gezamenlijk de verplichtingen te vervullen die UNESCO aan werelderfgoed verbindt. Daarbij is harmonisatie van beleid en uitvoering door het bevoegde gezag noodzakelijk, evenals het bijeenbrengen van budget en het stroomlijnen van contacten met stakeholders zoals rijk, gemeenten, waterschappen, private eigenaren en terrein beherende organisaties.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Gemeenschappelijk orgaan siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies
Datum van oprichting 19-03-2022
Telefoon (030) 258 91 11 (provincie Utrecht)
E-mail info@provincie-utrecht.nl (provincie Utrecht)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?