Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Plassenschap Loosdrecht e.o.

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 28-12-2022 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 03-06-2024 Op 03-06-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 03-06-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht
Postadres Postbus 8058
3503 RB Utrecht

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Plassenschap Loosdrecht e.o.
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Plassenschap Loosdrecht e.o.
Archiefzorgdrager Plassenschap Loosdrecht e.o.

Bevoegdheden

Artikel 4. Taken en bevoegdheden

  1. Aan het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Plassenschap worden de volgende taken en bevoegdheden overgedragen:

    1. het beheer van de eigendommen en het vaststellen van de kaders voor de taakuitvoering ten behoeve van uitvoerende derde partijen en het maken van afspraken met deze derde partijen;

    2. het aanleggen, onderhouden en eventueel exploiteren van recreatieve voorzieningen en het uitvoeren van andere werken verband houdend met deze taak;

    3. het in stand houden en verbeteren van het natuur- en landschapsschoon voor zover samenhangend met deze taak;

    4. het financiële beheer, contractmanagement en de communicatieve taken die benodigd zijn voor uitvoering van de taken bedoeld onder a. tot en met c.

  2. De nadere omschrijving van de taken, de intensiteit van en condities waaronder de taken worden uitgevoerd, worden door het bestuur vastgelegd in het uitvoeringsplan bedoeld in artikel 16.

Deelnemende organisaties (4)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2002 Gemeente Wijdemeren College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2007 Provincie Noord-Holland Gedeputeerde staten
01-01-2007 Provincie Utrecht Gedeputeerde staten
01-01-2011 Gemeente Stichtse Vecht College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

Deze regeling is getroffen ter behartiging van de belangen van de openluchtrecreatie, de bescherming van natuur en landschap voor zover samenhangend met de recreatiekwaliteit en het nautisch beheer van het openbaar water binnen het gebied.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Plassenschap Loosdrecht e.o.
Datum van oprichting 05-07-1957
Telefoon (035) 655 95 95 (algemeen)
Internet http://www.wijdemeren.nl (algemeen)
E-mail info@wijdemeren.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?