Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 11-08-2023 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 18-03-2024 Op 18-03-2024 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 18-03-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Ridderstraat 250
4101 BK Culemborg
Postadres Postbus 73
4100 AB Culemborg

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
Archiefzorgdrager Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe

Bevoegdheden

Artikel 5 – Verdeling bevoegdheden

 1. De deelnemers dragen geen bevoegdheden over aan de bedrijfsvoerings-organisatie.

 2. De deelnemers zorgen voor de vaststelling van toereikende mandaten, volmachten en machtigingen die de bedrijfsvoeringsorganisatie nodig heeft voor de uitoefening van zijn taken. Het bestuur houdt hier een register van bij.

 3. Alle bevoegdheden die bij of krachtens enige wet van toepassing zijn op de bedrijfsvoeringsorganisatie komen toe aan het bestuur.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
18-07-2015 Gemeente Culemborg College van burgemeester en wethouders
18-07-2015 Gemeente Tiel College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente West Betuwe College van burgemeester en wethouders

Doel

 1. De regeling is getroffen voor gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers in het kader van de uitvoering van hun bedrijfsvoeringstaken. De doelstelling is om gezamenlijke voordelen te realiseren door:

  • de kosten te verlagen;

  • de kwaliteit te verhogen;

  • de kwetsbaarheid te verminderen;

  • kansen te bieden aan medewerkers.

 2. De deelnemers achten het ook hun belang de taken die zij in het kader van hun bedrijfsvoering uitvoeren zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten. Daarom zullen zij hun beleid, regelgeving en werkprocessen die verband houden met de bedrijfsvoering zo veel mogelijk op elkaar afstemmen.

 3. Voor zover dat voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering noodzakelijk is, achten de deelnemers het ook hun belang om deel te kunnen nemen in publiekrechtelijke rechtspersonen.

 4. Voor zover dat voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering noodzakelijk is, achten de deelnemers het, met inachtneming van het bepaalde in artikel 31a van de WGR, ook hun belang om deel te kunnen nemen in een privaatrechtelijke rechtspersoon.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
Afkorting BWB
Datum van oprichting 18-07-2015
Telefoon (0345) 47 77 00 (algemeen)
Internet https://www.bvowb.nl (algemeen)
E-mail info@bvowb.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?