Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisatieonderdelen

dhr. A. (Aart) van der Vlist

Algemene informatie

Functie CIORijk/directeur
Organisatieonderdeel Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Directoraat-generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie - directie Chief Information Office- Rijk (CIO-Rijk)
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?