Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Stichting Blik op Werk (BoW)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-2022 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 03-05-2024 Op 03-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 03-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Postadres Postbus 2707
3500 GS Utrecht

Contactgegevens

Telefoon (030) 291 60 25 (algemeen)
Internet https://www.blikopwerk.nl (algemeen)
E-mail info@blikopwerk.nl (algemeen)
Sociale Media Blik op Werk (LinkedIn)

Algemene informatie

Afkorting BoW
Relatie met ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Nee

Personeel

Aantal fte 15
Peildatum fte 24-04-2024

Functies

Directeur-bestuurder dhr. R. (Robertjan) Uijl

Organisatiebeschrijving

De Stichting Blik op Werk is opgericht als onafhankelijk kwaliteitsinstituut en door de Regeling inburgering 2021 aangewezen als de organisatie die het Keurmerk Inburgeren toekent en beheert.

Meer informatie

https://www.blikopwerk.nl/over-blik-op-werk

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
04-07-2022 TK 32824 nr. 365

Taken & bevoegdheden

Blik op Werk verleent een kwaliteitskeurmerk aan organisaties die met hun dienstverlening duurzame arbeidsparticipatie en inburgering bevorderen. De kwaliteit van diensten die door keurmerkhouders worden verleend, is onafhankelijk gecontroleerd. Tevens ondersteunt Blik op Werk keurmerkhouders bij het transparant, zichtbaar en vindbaar maken van hun dienstverlening in het Blik op Werk Kwaliteitsregister.

Identificatiecodes

KVK-nummer 27285045

Grondslagen (3)

Wettelijke grondslagen (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?