Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Centrumregeling Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, verslavingszorg en aanverwante taken regio Meierij en Bommelerwaard 2022 - 2025

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 29-09-2023 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 18-04-2024 Op 18-04-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 18-04-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Stadskantoor 's-Hertogenbosch
Wolvenhoek 1
5211 HH 's-Hertogenbosch
Noord-Brabant
Postadres Postbus 12345
5200 GZ 's-Hertogenbosch

Contactgegevens

Telefoon (073) 615 51 55 (gemeente 's-Hertogenbosch)
Internet https://www.s-hertogenbosch.nl/ (gemeente 's-Hertogenbosch)

Algemene informatie

Citeertitel centrumregeling beschermd wonen, maatschappelijke opvang, verslavingszorg en aanverwante taken regio Meierij en Bommelerwaard 2022 – 2025
Samenwerkingsvorm 'Regeling zonder meer'
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeente 's-Hertogenbosch

Bevoegdheden

Artikel 5 Taken en bevoegdheden centrumgemeente

 1. De colleges en burgemeesters van de regiogemeenten dragen aan het college en burgemeester van de centrumgemeente taken op ter verwezenlijking van het doel, genoemd in artikel 2.

 2. De colleges en burgemeesters van de regiogemeenten geven de centrumgemeente mandaat om de in lid 5.3 genoemde taken uit te voeren, uiteraard begrensd door wetgeving, jurisprudentie en vastgestelde kaders.

 3. De taken van de centrumgemeente zullen zich in ieder geval richten op inkoop, contract- en accountmanagement, beheren van regionale financiën, toezicht en het uitvoeren van regionale beleidstaken.

 4. De taken en bevoegdheden uit lid 3 betreffen de volgende deelgebieden en voorzieningen van het sociaal domein:

  1. beschermd wonen;

  2. maatschappelijke opvang;

  3. verslavingszorg;

  4. aanverwante taken (te weten de aanpak van personen met verward gedrag, de Wet verplichte GGz en de Wet zorg en dwang).

 5. De gemeente ’s-Hertogenbosch zal haar rol als centrumgemeente in de zin van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 invullen.

 6. Het college en burgemeester van de centrumgemeente kunnen de bevoegdheden in lid 5.2 onder mandateren aan ambtenaren van de centrumgemeente of een uitvoerende organisatie.

 7. De centrumgemeente draagt zorg voor de archiefbescheiden conform de archiefregeling van de centrumgemeente.

Deelnemende organisaties (7)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2022 Gemeente Boxtel College van burgemeester en wethouders
01-01-2022 Gemeente 's-Hertogenbosch College van burgemeester en wethouders
01-01-2022 Gemeente Maasdriel College van burgemeester en wethouders
01-01-2022 Gemeente Meierijstad College van burgemeester en wethouders
01-01-2022 Gemeente Sint-Michielsgestel College van burgemeester en wethouders
01-01-2022 Gemeente Vught College van burgemeester en wethouders
01-01-2022 Gemeente Zaltbommel College van burgemeester en wethouders

Doel

In deze centrumregeling zijn de afspraken vastgelegd tussen de gemeenten uit de regio Meierij en Bommelerwaard over de uitvoering van de taken rondom beschermd wonen, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, de aanpak van personen met verward gedrag, de Wet verplichte GGz en de Wet zorg en dwang (aanverwante taken). De gemeenten gaan daartoe de komende jaren een onderlinge samenwerking aan gericht op het zorgdragen voor een kwalitatief goede ondersteuningsstructuur voor de doelgroep van beschermd wonen, maatschappelijke opvang en aanverwante taken. Hierdoor wordt het behalen van schaalvoordelen, het stimuleren van de samenwerking tussen de gemeenten, de beheersing van de middelen en eventuele besparingen of aanvullende kosten en de verevening van risico’s geregeld.

Grondslagen (3)

Wettelijke grondslagen (3)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?