Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-09-2023 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 14-05-2024 Op 14-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 14-05-2024 doorgevoerd.

Contactgegevens

Telefoon 06 27 41 28 93 (pers)
Internet https://www.atkm.nl/ (algemeen)
E-mail info@atkm.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.atkm.nl/contact

Algemene informatie

Afkorting ATKM
Relatie met ministerie Justitie en Veiligheid

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)

Personeel

Aantal fte 34
Peildatum fte 31-12-2023

Functies

Bestuursvoorzitter mw. A.M.V. (Arda) Gerkens
Bestuurder Bedrijfsvoering dhr. B. (Bas) Smits
Bestuurder Primair Proces dhr. F.G.J. (Folkert) ter Bekke
Bestuurssecretaris dhr. S. (Sander) van Schilt

Organisatiebeschrijving

De Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal ziet toe op het opsporen en laten verwijderen van internetmateriaal met een terroristisch of kinderpornografisch karakter, zodat dit niet verder kan worden verspreid.

Meer informatie

https://www.atkm.nl/over-de-atkm

Taken & bevoegdheden

De Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal heeft als voornaamste taken:

  • terroristisch en kinderpornografisch materiaal op het internet signaleren;
  • een snelle verwijdering van dergelijk materiaal garanderen, door verwijderingsbevelen aan aanbieders van hostingdiensten uit te vaardigen;
  • de verspreiding van dergelijk materiaal tegengaan, in samenwerking met de internetsector.

Grondslagen (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?