Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Centrumgemeenteregeling samenwerking Dantumadiel en Leeuwarden

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 16-05-2024 Op 16-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 16-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Gemeente Leeuwarden
Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH Leeuwarden
Postadres Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Contactgegevens

Telefoon 14 058 (Gemeente Leeuwarden)
Contactpagina https://www.leeuwarden.nl/contact-opnemen-met/contact/

Algemene informatie

Samenwerkingsvorm 'Regeling zonder meer'
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeente Leeuwarden

Bevoegdheden

Artikel 4 Bevoegdheden

  1. Het college van burgemeester en wethouders van Dantumadiel verleent bij separaat vast te stellen besluit mandaten, volmachten en machtigingen aan het college van de centrumgemeente die nodig zijn om de in het kader van deze Regeling te sluiten SLA en eventueel andere te sluiten overeenkomsten, die onder deze Regeling vallen, uit te voeren middels het Shared Service Centrum. Aan de SLA zal het besluit van die verleende mandaten, volmachten en machtigingen toegevoegd worden.

  2. Later verleende mandaten, volmachten en machtigingen zullen eveneens aan de in het eerste lid genoemde overzicht toegevoegd worden.

  3. Het college van de centrumgemeente stemt in met de verleende mandaten, volmachten en machtigingen, zoals bedoeld in dit artikel.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2024 Gemeente Dantumadiel College van burgemeester en wethouders
01-01-2024 Gemeente Leeuwarden College van burgemeester en wethouders

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?