Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Gorinchem (Gorinchem)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 12-05-2022 Op 12-05-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 12-05-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Stadhuisplein 1
4205 AZ GORINCHEM
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 108
4200 AC GORINCHEM
Telefoon (0183) 65 95 95 (algemeen)
Internet http://www.gorinchem.nl (algemeen)
E-mail Gemeente@Gorinchem.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9)

Algemene informatie

Oppervlakte 21,99 km2
Aantal inwoners 36284
Inwoners per km2 1650
Plaatsen binnen deze gemeente Dalem, Gorinchem

Functies

Burgemeester Mw. drs. R.W.J. Melissant-Briene MSM (CDA)
Fractievoorzitter J.P. van der Geest (CDA),
Dhr. M. de Pagter (ChristenUnie/SGP),
Dhr. I. Tekir (D66),
Dhr. drs. P.C.J. Schefferlie (Democraten Gorinchem),
Mw. E.W.H. Hamann (Gorcum Actief),
Dhr. J.C. Oostrum (PvdA),
Mw. E.L. Dansen (SP),
Dhr. J. Klein (Stadsbelang),
Mw. mr. A. Mager (VVD),
Dhr. N. van Santen (VVD),
Dhr. B.C.S. Bahlman (Stadsbelang)
Gemeentesecretaris Mw. H. Kromkamp
Locoburgermeester Dhr. D. van Zanten (Stadsbelang)
Raadsgriffier Dhr. H. Sepers
Raadslid J.P. van der Geest (CDA),
Mw. J. van Oversteeg (CDA),
Dhr. A. Krol (ChristenUnie/SGP),
Dhr. M. de Pagter (ChristenUnie/SGP),
Mw. W. Alba Heijdenrijk (D66),
Dhr. I. Tekir (D66),
Dhr. A. Boutachkourt (Democraten Gorinchem),
Dhr. K. van Willigen (Democraten Gorinchem),
Dhr. drs. P.C.J. Schefferlie (Democraten Gorinchem),
Mw. L.P.W. Pellikaan (Democraten Gorinchem),
Mw. P. de Groot (PvdA),
Mw. E.W.H. Hamann (Gorcum Actief),
Dhr. A. Koçak (PvdA),
Dhr. J.C. Oostrum (PvdA),
Mw. D. Stevens (SP),
Dhr. J. Klein (Stadsbelang),
Mw. E.L. Dansen (SP),
Mw. G. Metz (Stadsbelang),
Dhr. B.C.S. Bahlman (Stadsbelang),
Mw. W. Paans (Stadsbelang),
Dhr. F. Polatli (Stadsbelang),
Dhr. D. van Veen (Stadsbelang),
Mw. mr. A. Mager (VVD),
Dhr. M. Houtepen (VVD),
Dhr. N. van Santen (VVD)
Wethouder J.P. van der Geest (CDA),
Dhr. R. van Doesburg (Democraten Gorinchem),
E.C.M. Kraaijeveld (PvdA),
Dhr. D. van Zanten (Stadsbelang)

Gemeenteraad (25 zetels)

Partij Aantal zetels
Stadsbelang 6
Democraten Gorinchem 4
PvdA 3
VVD 3
CDA 2
ChristenUnie/SGP 2
D66 2
SP 2
Gorcum Actief 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)