Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Huizen (Huizen)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 06-12-2022 Op 06-12-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 06-12-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Graaf Wichman 10
1276 KB HUIZEN
Provincie Noord-Holland
Postadres Postbus 5
1270 AA HUIZEN
Telefoon (035) 528 19 11 (algemeen)
Internet http://www.huizen.nl (algemeen)
E-mail gemeente@huizen.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Huizen

Geografische informatie

Oppervlakte 23,33 km2
Aantal inwoners 40938
Inwoners per km2 1754
Bevat plaatsen Huizen

Functies

Burgemeester Dhr. mr. N. Meijer (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. ir. R.H. Rebel (CDA),
Dhr. W. Doorn (ChristenUnie),
Dhr. B. Schröder (D66),
Mw. M.K. Rebel (Dorpsbelangen Huizen),
Mw. K. Rienstra (GroenLinks),
Dhr. R.W. de Bruijn (Leefbaar Huizen),
Mw. drs. M.N. Leeuwin (PvdA),
Dhr. R.J.C. Bource (SGP),
Dhr. L. Schaap (Transparant Huizen),
Dhr. drs. G.W. Ormel (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. J. Cnossen
Locoburgemeester Dhr. R.G. Boom (VVD)
Raadsgriffier Dhr. J. Veenstra
Raadslid Mw. D.C. van Deutekom (CDA),
Dhr. ir. R.H. Rebel (CDA),
Mw. M. Vos-Breel (CDA),
Dhr. W. Doorn (ChristenUnie),
Mw. drs. M. Terlouw (ChristenUnie),
Dhr. S. Bruins (D66),
Mw. F. Fitskie-Aajoud (D66),
Dhr. B. Schröder (D66),
Dhr. G.J. Horst (Dorpsbelangen Huizen),
Dhr. drs. P. Lekkerkerker (Dorpsbelangen Huizen),
Mw. B.J. Okkema (Dorpsbelangen Huizen),
Mw. M.K. Rebel (Dorpsbelangen Huizen),
Dhr. M. Amessas (GroenLinks),
Mw. K. Rienstra (GroenLinks),
Dhr. R.W. de Bruijn (Leefbaar Huizen),
Dhr. F.E.R. Koning (Leefbaar Huizen),
Mw. L. Veer-Thiel (Leefbaar Huizen),
Dhr. B. van Woerkom (Leefbaar Huizen),
Mw. drs. M.N. Leeuwin (PvdA),
Dhr. R.J.C. Bource (SGP),
Dhr. L. Schaap (Transparant Huizen),
Dhr. drs. J. Bartlema (VVD),
Mw. H.A.M. van Kempen (VVD),
Dhr. drs. ing. S.H. van Klink (VVD),
Dhr. drs. G.W. Ormel (VVD),
Dhr. T. Pouw (VVD)
Wethouder Dhr. G. Rebel (CDA),
Mw. K. van Werven (D66),
Mw. F.F.H. van der Kleij (Leefbaar Huizen),
Dhr. R.G. Boom (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (5)

Raad (26 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 5
Leefbaar Huizen 4
Dorpsbelangen Huizen 4
CDA 3
D66 3
GroenLinks 2
ChristenUnie 2
PvdA 1
Transparant Huizen 1
SGP 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0406
KVK-nummer 32166112

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid