Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Cranendonck (Cranendonck)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 19-04-2022 Op 19-04-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 19-04-2022 doorgevoerd.
Actief van 28-01-1998 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Capucijnerplein 1
6021 CA BUDEL
Provincie Noord-Brabant
Postadres Postbus 2090
6020 AB BUDEL
Telefoon (0495) 43 12 22 (algemeen)
Internet http://www.cranendonck.nl (algemeen)
E-mail info@cranendonck.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Algemene informatie

Oppervlakte 78,14 km2
Aantal inwoners 20336
Inwoners per km2 260
Plaatsen binnen deze gemeente Budel, Budel-Dorplein, Budel-Schoot, Gastel, Maarheeze, Soerendonk

Functies

Burgemeester Dhr. F.A.P. van Kessel (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. K.B.E. van Laarhoven (Cranendonck Actief!),
Dhr. C.M.P.M. van Rooij (ELAN),
Dhr. B.H.P. Kraaijvanger (Pro6),
Dhr. J.J.M. Drieman (VVD)
Gemeentesecretaris Mw. E.W.B.M. Jacobs
Locoburgermeester Dhr. F.M. Kuppens (CDA)
Raadsgriffier Dhr. mr. P.J.F. Bemelmans
Raadslid Dhr. M.J.W. Peeters (CDA),
W. Boelens (CDA),
Dhr. P.E.H.J. Coenegracht (CDA),
Mw. J.C.F. Gimblett (CDA),
Dhr. K.B.E. van Laarhoven (Cranendonck Actief!),
Dhr. drs. K.J.P.A. Boonen (Cranendonck Actief!),
Dhr. C.M.P.M. van Rooij (ELAN),
Dhr. A.A.H. Oud (Cranendonck Actief!),
Dhr. M.F. Beliën (ELAN),
Dhr. ing. P.J. Beerten (ELAN),
Mw. A.M.W. van de Burgt-Briels (Pro6),
Dhr. J.J.M. Drieman (VVD),
G.F. Rijkers (ELAN),
Dhr. F.W.P. Strik (ELAN),
I.M.D. Thijssen (ELAN),
Dhr. J.L.J. Umans (ELAN),
Dhr. B.H.P. Kraaijvanger (Pro6),
Dhr. W.A.J. Swinkels (VVD)
Wethouder Dhr. F.M. Kuppens (CDA),
Dhr. M. Lemmen (VVD)

Gemeenteraad (18 zetels)

Partij Aantal zetels
ELAN 7
CDA 4
Cranendonck Actief! 3
Pro6 2
VVD 2

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)