Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Haarlem (Haarlem)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 04-05-2022 Op 04-05-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 04-05-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Zijlvest 39
2011 VB HAARLEM
Provincie Noord-Holland
Postadres Postbus 511
2003 PB HAARLEM
Telefoon 14 023 (algemeen)
Internet http://www.haarlem.nl (algemeen)
E-mail antwoord@haarlem.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Algemene informatie

Oppervlakte 32,09 km2
Aantal inwoners 159709
Inwoners per km2 4976
Plaatsen binnen deze gemeente Haarlem, Spaarndam Gem. Haarlem

Functies

Burgemeester Dhr. drs. J. Wienen (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. D.A van Leeuwen (Actiepartij),
Dhr. A.R. Dreijer (CDA),
Dhr. F.C. Visser (ChristenUnie),
Dhr. J.P.J. Drost (GroenLinks),
Mw. M. Hartman (Forum voor Democratie),
Mw. L.C. van Zetten (Hart voor Haarlem),
Dhr. M. Aynan (Jouw Haarlem),
Dhr. F.N.G. Smit (OPHaarlem),
Mw. C.M. Verhoeff (PvdA),
J.M. Broek (Partij voor de Dieren),
Mw. S. Özogul-Özen (SP),
Dhr. M.H. Wiedemeijer (PvdA),
Dhr. A.P.D. van den Raadt (Trots Haarlem),
R.M. Kuin (SP),
Dhr. P.W. van Kessel (VVD)
Gemeentesecretaris Mw. C. Lenstra
Raadsgriffier Dhr. drs. M.C.C. Philips
Raadslid Dhr. D.A van Leeuwen (Actiepartij),
Dhr. J.R. Rademaker (Belang van Nederland Haarlem (BVNL)),
Dhr. A.R. Dreijer (CDA),
P.J. Oppenhuis (CDA),
Dhr. F.C. Visser (ChristenUnie),
Dhr. B. van Leeuwen (D66),
J.T.M. Krouwels (D66),
A.J.L Oudshoorn (D66),
Mw. M. Çimen (D66),
Mw. Th. van der Windt (D66),
Mw. M. Hartman (Forum voor Democratie),
J.N. Barten (GroenLinks),
Dhr. J.P.J. Drost (GroenLinks),
P. Hamzad (GroenLinks),
Mw. M.E. Oosterbroek (GroenLinks),
Mw. S.K. Klazes (GroenLinks),
A. Scholten (Jouw Haarlem),
Mw. S.M.L.M. Schneiders (GroenLinks),
Mw. J.G.F. Jacobsz (OPHaarlem),
Mw. L.C. van Zetten (Hart voor Haarlem),
Dhr. M. Aynan (Jouw Haarlem),
J.M. Broek (Partij voor de Dieren),
Dhr. F.N.G. Smit (OPHaarlem),
Mw. J. Moedt (Partij voor de Dieren),
M. Abbasi (PvdA),
E.E. Bastiaans (PvdA),
D. Heinis (PvdA),
R. Roodhuizen (PvdA),
Dhr. M.H. Wiedemeijer (PvdA),
Mw. C.M. Verhoeff (PvdA),
S.R. Visser (PvdA),
R.M. Kuin (SP),
Mw. S. Özogul-Özen (SP),
Dhr. A.P.D. van den Raadt (Trots Haarlem),
E. Aerssens (VVD),
A.H.J. Bruch (VVD),
Dhr. P.W. van Kessel (VVD),
Dhr. J.W. Blokpoel (VVD),
N.M.N. Klazinga (VVD)
Wethouder Mw. E. de Raadt (CDA),
Dhr. drs. J. Botter (D66),
Dhr. R.H. Berkhout (GroenLinks),
Mw. drs. M.T. Meijs (GroenLinks),
Dhr. F. Roduner (PvdA)
Locoburgermeester Dhr. R.H. Berkhout (GroenLinks)

Gemeenteraad (39 zetels)

Partij Aantal zetels
PvdA 7
GroenLinks 6
D66 5
VVD 5
Jouw Haarlem 2
SP 2
OPHaarlem 2
CDA 2
Hart voor Haarlem 1
Partij voor de Dieren 2
Trots Haarlem 1
ChristenUnie 1
Actiepartij 1
Belang van Nederland Haarlem (BVNL) 1
Forum voor Democratie 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)