Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Haarlem (Haarlem)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 19-01-2023 Op 19-01-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 19-01-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Zijlvest 39
2011 VB HAARLEM
Noord-Holland
Postadres Postbus 511
2003 PB HAARLEM

Contactgegevens

Telefoon 14 023 (algemeen)
Internet http://www.haarlem.nl (algemeen)
E-mail antwoord@haarlem.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Haarlem

Geografische informatie

Oppervlakte 32,09 km2
Aantal inwoners 162898
Inwoners per km2 5076
Bevat plaatsen Haarlem, Spaarndam Gem. Haarlem

Functies

Burgemeester Dhr. drs. J. Wienen (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. D.A van Leeuwen (Actiepartij),
Dhr. J.R. Rademaker (BVNL),
Dhr. A.R. Dreijer (CDA),
Dhr. F.C. Visser (ChristenUnie),
Mw. M. Çimen (D66),
Mw. M. Hartman (Forum voor Democratie),
Dhr. J.P.J. Drost (GroenLinks),
Mw. L.C. van Zetten (Hart voor Haarlem),
Dhr. M. Aynan (Jouw Haarlem),
Dhr. F.N.G. Smit MBA (OPHaarlem),
Mw. J.M. van den Broek (Partij voor de Dieren),
Dhr. M.H. Wiedemeijer (PvdA),
Dhr. R.M. Kuin (SP),
Dhr. A.P.D. van den Raadt (Trots Haarlem),
Dhr. P.W. van Kessel (VVD)
Gemeentesecretaris Mw. C. Lenstra
Locoburgemeester Dhr. F. Roduner (PvdA)
Raadsgriffier Dhr. drs. M.C.C. Philips
Raadslid Dhr. D.A van Leeuwen (Actiepartij),
Dhr. J.R. Rademaker (BVNL),
Dhr. A.R. Dreijer (CDA),
Mw. P.J. Oppenhuis (CDA),
Dhr. F.C. Visser (ChristenUnie),
Dhr. D. van den Berg (D66),
Mw. M. Çimen (D66),
Dhr. J.T.M. Krouwels (D66),
Mw. A.J.L Oudshoorn (D66),
Mw. Th. van der Windt (D66),
Mw. M. Hartman (Forum voor Democratie),
Mw. J.N. Barten (GroenLinks),
Dhr. J.P.J. Drost (GroenLinks),
Mw. P. Hamzad (GroenLinks),
Mw. S.K. Klazes (GroenLinks),
Mw. M.E. Oosterbroek (GroenLinks),
Mw. S.M.L.M. Schneiders (GroenLinks),
Mw. L.C. van Zetten (Hart voor Haarlem),
Dhr. M. Aynan (Jouw Haarlem),
Mw. A. Scholten (Jouw Haarlem),
Mw. J.G.F. Jacobsz (OPHaarlem),
Dhr. F.N.G. Smit MBA (OPHaarlem),
Mw. J.M. van den Broek (Partij voor de Dieren),
Mw. J. Moedt (Partij voor de Dieren),
Dhr. M. Abbasi (PvdA),
Mw. E.E. Bastiaans (PvdA),
Dhr. D. Heinis (PvdA),
Mw. R. Roodhuizen (PvdA),
Mw. C.M. Verhoeff (PvdA),
Dhr. S.R. Visser (PvdA),
Dhr. M.H. Wiedemeijer (PvdA),
Dhr. R.M. Kuin (SP),
Mw. S. Özogul-Özen (SP),
Dhr. A.P.D. van den Raadt (Trots Haarlem),
Dhr. E. Aerssens (VVD),
Dhr. J.W. Blokpoel (VVD),
Dhr. A.H.J. Bruch (VVD),
Dhr. P.W. van Kessel (VVD),
Mw. N.M.N. Klazinga (VVD)
Wethouder Mw. E. de Raadt (CDA),
Dhr. B. van Leeuwen (D66),
Dhr. R.H. Berkhout (GroenLinks),
Mw. D. van Loenen (PvdA),
Dhr. F. Roduner (PvdA)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Raad (39 zetels)

Partij Aantal zetels
PvdA 7
GroenLinks 6
D66 5
VVD 5
Jouw Haarlem 2
SP 2
OPHaarlem 2
CDA 2
Partij voor de Dieren 2
Hart voor Haarlem 1
Trots Haarlem 1
ChristenUnie 1
Actiepartij 1
BVNL 1
Forum voor Democratie 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0392
KVK-nummer 34369366

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid