Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Agentschappen

agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Agentschap

Deze organisatie heeft geen redacteur Organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer van de gegevens in het Register van Overheidsorganisaties. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de organisatie.

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 17-03-2023 Op 17-03-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 17-03-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Graadt van Roggenweg 500
3531 AH Utrecht
Utrecht
Postadres Postbus 8275
3503 RG Utrecht

Contactgegevens

Telefoon (088) 224 80 00 (algemeen)
Internet https://www.cbg-meb.nl (algemeen)
https://www.cbg-meb.nl/onderdelen/over-cbg (over het CBG)
https://www.cbg-meb.nl/contact (contact)
Contactpagina https://www.cbg-meb.nl
Sociale Media MedicijnNL (Twitter)
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (LinkedIn)
Regulatory Science CBG-MEB (LinkedIn)
@MedicijnNL (YouTube)

Algemene informatie

Afkorting aCBG
Relatie met ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Personeel

Aantal fte 426,3
Peildatum fte 17-03-2023

Functies

Directeur mw. drs. P.A. (Paula) Loekemeijer

Beschrijving

Het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG) is verantwoordelijk voor de geneesmiddelenbewaking in Nederland en voor de voorbereiding en uitvoering van besluiten van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) binnen de Rijksoverheid. Het agentschap valt onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De organisatie bestaat uit meer dan 400 medewerkers, waarvan velen met een medische of farmaceutische achtergrond. Samen werken zij dagelijks aan het beoordelen, bewaken en stimuleren van goed gebruik van medicijnen.

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?