Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Agentschappen

agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Agentschap

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 01-02-2024 Op 01-02-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 01-02-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Graadt van Roggenweg 500
3531 AH Utrecht
Utrecht
Postadres Postbus 8275
3503 RG Utrecht

Contactgegevens

Telefoon (088) 224 80 00 (algemeen)
Internet https://www.cbg-meb.nl (algemeen)
https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/over-cbg-het-agentschap (over het aCBG)
https://www.cbg-meb.nl/contact (contact)
https://organisaties.overheid.nl/woo/28248840/College_ter_Beoordeling_van_Geneesmiddelen (WOO-informatie (a)CBG)
Contactpagina https://www.cbg-meb.nl
Sociale Media MedicijnNL (X)
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (LinkedIn)
Regulatory Science CBG-MEB (LinkedIn)
@MedicijnNL (YouTube)

Algemene informatie

Afkorting aCBG
Relatie met ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Personeel

Aantal fte 426,3
Peildatum fte 17-03-2023

Functies

Directeur mw. drs. P.A. (Paula) Loekemeijer

Organisatiebeschrijving

Het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG) is verantwoordelijk voor de geneesmiddelenbewaking in Nederland en voor de voorbereiding en uitvoering van besluiten van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) binnen de Rijksoverheid. Het agentschap valt onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De organisatie bestaat uit meer dan 400 medewerkers, waarvan velen met een medische of farmaceutische achtergrond. Samen werken zij dagelijks aan het beoordelen, bewaken en stimuleren van goed gebruik van medicijnen.

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?