Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisatieonderdelen

Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie (GMT)

Organisatieonderdeel

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 23-06-2024 Op 11-08-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 23-06-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 340 72 15 (algemeen)

Onderdeel van

Algemene informatie

Afkorting GMT

Functies

Directeur mw. mr. K.H.M. (Karla) van Rooijen
Management-assistent mw. Y. van den Beukel

Organisatiebeschrijving

Geneesmiddelen - waaronder vaccins, medische hulpmiddelen, bloedproducten, menselijke weefsels en (donor-) organen - zijn van wezenlijk belang voor de gezondheidszorg. De overheid heeft hier een bijzondere verantwoordelijkheid voor. Nederlanders moeten verzekerd zijn van doelmatige zorg met kwalitatief hoogwaardige en veilige producten. De directie GMT schept de voorwaarden voor de beschikbaarheid en leveringszekerheid, toegankelijkheid, veiligheid, kwaliteit en betaalbaarheid van medische producten die aan de eisen van de tijd voldoen en doelmatig worden gebruikt. Duurzaamheid speelt hierbij een grote rol. De directie GMT heeft binnen VWS de meeste raakvlakken met de ‘markt’ en opereert in een internationale context van innovatie, wereldwijd opererende bedrijven en productie- en leveringsketens. In een dergelijk krachtenveld is een zorgvuldige afweging van alle belangen noodzakelijk. Aandachtsgebieden * Beschikbaarheid medische producten: productie en toeleveringsketens weerbaar maken en tekorten ondervangen tegen maatschappelijk aanvaardbare prijzen. * Dure geneesmiddelen: het creëren van toekomstbestendig beleid voor dure geneesmiddelen waarbij betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid worden gewaarborgd. * Duurzaamheid: medische producten verduurzamen zonder negatieve gevolgen voor veiligheid, kwaliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid. * Extramurale farmaceutische zorg: betere farmaceutische patiëntenzorg in de eerste lijn door optimaliseren van rollen en taken. * Toekomstbestendige prijs- en vergoedingsinstrumenten voor geneesmiddelen: in de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp) en het Geneesmiddelenvergoedingsysteem (GVS) meer wendbaarheid inbouwen zodat er meer aandacht is voor de effecten op beschikbaarheid van bepaalde geneesmiddelen. * Hiernaast zijn innovatie en de internationale context twee belangrijke rode draden die vrijwel alles raken wat de directie doet.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?