Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie (gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk)

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Adresgegevens

Bezoekadres Koningsplein 1
2981 EA Ridderkerk
Postadres Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder BAR-organisatie
Archiefzorgdrager BAR-organisatie
Beleidsterreinen organisatie en bedrijfsvoering

Bevoegdheden

Artikel 5: Algemene bevoegdheidstoedeling

De daartoe bevoegde bestuursorganen van de deelnemers c.q. participanten zullen algemene dan wel afzonderlijke delegatie- en/of mandaatbesluiten bepalen welke bevoegdheden die samenhangen met de taakgebieden zoals vermeld in artikel 4 van de regeling, dienen te worden verleend aan de overeenkomstige bestuursorganen of aan de directieraad van het openbaar lichaam.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2014 Gemeente Albrandswaard Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Barendrecht Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Ridderkerk Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders

Doel

Het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en een doelmatige uitvoering van de door de deelnemende gemeenten opgedragen taken.

Grondslagen (3)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan BAR-organisatie
Afkorting BAR-organisatie
Datum van oprichting 01-01-2014
Telefoon (0180) 45 12 34 (algemeen)
Internet https://www.werkenbijbarorganisatie.nl (algemeen)
E-mail info@ridderkerk.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.werkenbijbarorganisatie.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?