Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 31-05-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 27-12-2018) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 31-05-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuislaan 2
5341 GM Oss
Postadres Postbus 154
5340 AD Oss

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling BSOB
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Belastingsamenwerking Oost-Brabant
Archiefzorgdrager Belastingsamenwerking Oost-Brabant
Beleidsterreinen organisatie en bedrijfsvoering,
overheidsfinanciën | belasting

Bevoegdheden

De bevoegdheid tot heffing en invordering van: a. onroerendezaakbelasting; b. rioolheffing; c. afvalstoffenheffing; d. op of voor 1 oktober 2009 ingestelde waterschapsbelastingen; e. van andere in een bijlage opgenomen gemeentelijke belastingen; f. de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken.

Deelnemende organisaties (11)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-07-2010 Aa en Maas Dagelijks bestuur
01-07-2010 Gemeente Boekel College van burgemeester en wethouders
01-07-2010 Gemeente Deurne College van burgemeester en wethouders
01-07-2010 Gemeente Oss College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Asten College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Bernheze College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Gemert-Bakel College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Laarbeek College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Sint Anthonis College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Someren College van burgemeester en wethouders
01-01-2022 Gemeente Maashorst College van burgemeester en wethouders

Doel

De BSOB is opgericht om de kwaliteit, dienstverlening, efficiency en continuïteit van de waardering, heffing en inning van gemeentelijke en waterschapsbelastingen te verbeteren. En wel tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.

Grondslagen (9)

Instellingsbesluiten (4)

Wettelijke grondslagen (5)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Belastingsamenwerking Oost-Brabant
Afkorting BSOB
Datum van oprichting 01-07-2010
Telefoon (088) 551 00 00 (algemeen)
Internet https://www.bs-ob.nl (algemeen)
E-mail info@bs-ob.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?