Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-12-2015 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 23-06-2022 Op 23-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 23-06-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Eusebiusbuitensingel 43
6828 HZ Arnhem
Gelderland
Postadres Postbus 5364
6802 EJ Arnhem

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 2015
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie,
Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Archiefzorgdrager Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Beleidsterreinen openbare orde en veiligheid,
openbare orde en veiligheid | veiligheid,
organisatie en bedrijfsvoering,
zorg en gezondheid

Bevoegdheden

Ter behartiging van de doelstelling heeft de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden de volgende wettelijke taken en bevoegdheden op het vlak van de publieke gezondheids- en ambulancezorg: a. de algemene taken genoemd in artikel 2 van de Wet Publieke Gezondheid; b. de taken genoemd in artikel 5 en van de Wet Publieke Gezondheid op het vlak van de jeugdgezondheidszorg voor 4-19 jarigen; c. de taken genoemd in artikel 5a van de Wet Publieke Gezondheid op het vlak van ouderenzorg; d. de taken in artikel 6 Van de Wet publieke gezondheidszorg op het vlak van de algemene infectieziektebestrijding; e. de taken genoemd in de Tijdelijke Wet Ambulancezorg (2013) voor zover en voor zolang daartoe de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden vergunninghouder is als bedoeld in de Tijdelijke Wet ambulancezorg; f. andere taken die bij of krachtens wet aan de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden worden opgedragen.

Deelnemende organisaties (16)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2011 Gemeente Arnhem
01-01-2011 Gemeente Barneveld
01-01-2011 Gemeente Doesburg
01-01-2011 Gemeente Duiven
01-01-2011 Gemeente Ede
01-01-2011 Gemeente Lingewaard
01-01-2011 Gemeente Nijkerk
01-01-2011 Gemeente Overbetuwe
01-01-2011 Gemeente Renkum
01-01-2011 Gemeente Rheden
01-01-2011 Gemeente Rijnwaarden
01-01-2011 Gemeente Rozendaal
01-01-2011 Gemeente Scherpenzeel
01-01-2011 Gemeente Wageningen
01-01-2011 Gemeente Westervoort
01-01-2011 Gemeente Zevenaar

Doel

De doelstelling van de VGGM is zorg te dragen voor een optimale waarborging van de kwaliteit van het leven, in casu de veiligheid en de gezondheid, van de inwoners van het verzorgingsgebied. Ter behartiging van de doelstelling heeft de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden wettelijke taken en bevoegdheden op het vlak van brandweerzorg, rampenbestrijding, de crisisbestrijding en de geneeskundige hulpverlening.

Grondslagen (8)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (6)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Alternatieve naam Veiligheidsregio Gelderland-Midden
Afkorting VGGM
Datum van oprichting 01-01-2011
Telefoon (0800) 844 60 00 (algemeen)
Internet https://www.vggm.nl (algemeen)
E-mail info@vggm.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?