Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Gemeenschappelijke regeling

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Belastingsamenwerking West-Brabant
Archiefzorgdrager Belastingsamenwerking West-Brabant
Beleidsterreinen organisatie en bedrijfsvoering,
overheidsfinanciën | belasting

Bevoegdheden

Artikel 5 Overdracht Bevoegdheden

Aan het bestuur van de BWB worden alle bestuursbevoegdheden overgedragen die samenhangen met de in artikel 4 genoemde taakgebieden, met uitzondering van de verordenende bevoegdheden.

Deelnemende organisaties (12)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
02-03-2010 Brabantse Delta Dagelijks bestuur
02-03-2010 Gemeente Bergen op Zoom College van burgemeester en wethouders
02-03-2010 Gemeente Breda College van burgemeester en wethouders
02-03-2010 Gemeente Etten-Leur College van burgemeester en wethouders
02-03-2010 Gemeente Oosterhout College van burgemeester en wethouders
02-03-2010 Gemeente Roosendaal College van burgemeester en wethouders
01-01-2011 Gemeente Halderberge College van burgemeester en wethouders
01-01-2011 Gemeente Woensdrecht College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Dongen College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Moerdijk College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Zundert College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Rucphen College van burgemeester en wethouders

Doel

In het kader van deze gemeenschappelijke regeling worden de belangen van de deelnemers, elk voor zover het hun grondgebied betreft, behartigd op het gebied van:

a. de heffing en invordering van belastingen;

b. de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken, voorzover deze in de besluiten tot deelname aan de regeling niet uitdrukkelijk zijn uitgesloten van de taakoverdracht aan de BWB.

Grondslagen (8)

Instellingsbesluiten (7)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Belastingsamenwerking West-Brabant
Afkorting BWB
Datum van oprichting 02-03-2010

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.