Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling de Zeeuwse Muziekschool

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 24-12-2021 Op 15-09-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 24-12-2021 doorgevoerd.
Geldend van 01-05-2008 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Kuiperspoortgebouw - Ingang Hagepreekgang
Kuiperspoort 21
4331 GS Middelburg
Provincie Zeeland
Postadres Kuiperspoort 21
4331 GS Middelburg
Telefoon (088) 470 00 00 (algemeen)
Internet https://muziekschoolzeeland.nl (algemeen)
E-mail info@muziekschoolzeeland.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling de Zeeuwse Muziekschool
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder de Zeeuwse Muziekschool
Archiefzorgdrager de Zeeuwse Muziekschool
Beleidsterreinen cultuur en recreatie | cultuur

Bevoegdheden

Artikel 7

Aan het algemeen bestuur behoren met betrekking tot de uitvoering van deze regeling alle regelings-, bestuurs- en beheersbevoegdheden die niet bij of krachtens deze regeling aan het dagelijks bestuur, de voorzitter of anderen zijn opdragen.

Deelnemende organisaties (10)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-1984 Gemeente Borsele Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1984 Gemeente Goes Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1984 Gemeente Hulst Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1984 Gemeente Kapelle Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1984 Gemeente Middelburg Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1984 Gemeente Noord-Beveland Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1984 Gemeente Reimerswaal Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1984 Gemeente Schouwen-Duiveland Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1984 Gemeente Tholen Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1984 Gemeente Veere Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

Deze regeling heeft ten doel een vorm van bestuurlijke en organisatorische samenwerking, waarbinnen het geven van kunsteducatieve activiteiten, waaronder instrumentaal en vocaal muziekonderwijs en muzikale vorming in de ruimste zin ten behoeve van leerlingen woonachtig in de deelnemende gemeenten wordt uitgeoefend.

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (5)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan de Zeeuwse Muziekschool
Alternatieve naam Muziekschool Zeeland
Afkorting MZ
Datum van oprichting 01-01-1984
Bezoekadres Kuiperspoortgebouw - Ingang Hagepreekgang
Kuiperspoort 21
4331 GS Middelburg
Provincie Zeeland
Postadres Kuiperspoort 21
4331 GS Middelburg
Telefoon (088) 470 00 00 (algemeen)
Internet https://muziekschoolzeeland.nl (algemeen)
E-mail info@muziekschoolzeeland.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.