Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Adresgegevens

Bezoekadres Victorialaan 1
5213 JG 's-Hertogenbosch
Noord-Brabant
Postadres Victorialaan 1
5213 JG 's-Hertogenbosch

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Brabant Noord
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Omgevingsdienst Brabant Noord
Archiefzorgdrager Omgevingsdienst Brabant Noord

Bevoegdheden

Artikel 5 Dienstverleningsovereenkomsten

  1. Met betrekking tot de uitvoering en nadere invulling van de in artikel 3 en 4 genoemde taken worden door of namens het algemeen bestuur enerzijds met elk van de deelnemers afzonderlijk anderzijds, schriftelijke werkafspraken gemaakt in de vorm van dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s), waarin in ieder geval is vastgelegd welke producten en diensten de omgevingsdienst aan de deelnemers zal leveren en wat de vergoeding daarvoor zal zijn.

  2. Met betrekking tot de beëindiging van de in artikel 4 genoemde taken worden door of namens het dagelijks bestuur enerzijds met de deelnemer die het aangaat anderzijds, in deze overeenkomsten eveneens schriftelijke afspraken gemaakt met betrekking tot in ieder geval de afwikkeling van de financiële gevolgen daarvan.

Artikel 6 Werkzaamheden voor derden

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit de in artikel 3 en 4 bedoelde taken, kan de omgevingsdienst op verzoek van derden, indien dit geen verstoring veroorzaakt in de uitvoering van de in beide artikelen aangeduide taken, adviserende, ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden op het gebied van de fysieke leefomgeving verrichten. Onder derden wordt verstaan: andere overheden dan de deelnemers.

Deelnemende organisaties (19)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-04-2013 Gemeente Bernheze Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-04-2013 Gemeente Boekel Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-04-2013 Gemeente Boxmeer Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-04-2013 Gemeente Boxtel Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-04-2013 Gemeente Cuijk Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-04-2013 Gemeente Grave Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-04-2013 Gemeente Haaren Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-04-2013 Gemeente 's-Hertogenbosch Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-04-2013 Gemeente Heusden Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-04-2013 Gemeente Landerd Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-04-2013 Gemeente Mill en Sint Hubert Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-04-2013 Gemeente Oss Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-04-2013 Gemeente Schijndel Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-04-2013 Gemeente Sint Anthonis Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-04-2013 Gemeente Sint-Michielsgestel Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-04-2013 Gemeente Sint-Oedenrode Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-04-2013 Gemeente Uden Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-04-2013 Gemeente Vught Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-04-2013 Provincie Noord-Brabant Commissaris van de koningin,
Gedeputeerde staten

Doel

Het openbaar lichaam is ingesteld om ten behoeve van de deelnemers taken uit te voeren op het gebied van de fysieke leefomgeving en om als verlengstuk van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage te leveren aan een leefbare en veilige werk- en leefomgeving van de regio Brabant Noordoost.

Grondslagen (2)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Omgevingsdienst Brabant Noord
Afkorting ODBN
Datum van oprichting 01-04-2013
Telefoon (088) 743 00 00 (algemeen)
Internet https://www.odbn.nl (algemeen)
E-mail info@odbn.nl (algemeen)
Contactpagina https://odbn.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?