Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Brabant Noord

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 03-06-2022 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 01-06-2023 Op 18-03-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 01-06-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Victorialaan 1
5213 JG 's-Hertogenbosch
Noord-Brabant
Postadres Victorialaan 1
5213 JG 's-Hertogenbosch

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Brabant Noord
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Omgevingsdienst Brabant Noord
Archiefzorgdrager Omgevingsdienst Brabant Noord
Beleidsterreinen natuur en milieu

Bevoegdheden

Artikel 6 Mandaatverlening

  1. De bevoegdheden die samenhangen met de uitvoering van de taken genoemd in de artikelen 4, 5 en 5a kunnen in afzonderlijke mandaatbesluiten worden gemandateerd aan het algemeen bestuur.

  2. Het algemeen bestuur is bevoegd ondermandaat te verlenen.

Deelnemende organisaties (11)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-04-2013 Gemeente Bernheze College van burgemeester en wethouders
01-04-2013 Gemeente Boekel College van burgemeester en wethouders
01-04-2013 Gemeente Boxtel College van burgemeester en wethouders
01-04-2013 Gemeente 's-Hertogenbosch College van burgemeester en wethouders
01-04-2013 Gemeente Oss College van burgemeester en wethouders
01-04-2013 Gemeente Sint-Michielsgestel College van burgemeester en wethouders
01-04-2013 Gemeente Vught College van burgemeester en wethouders
01-04-2013 Provincie Noord-Brabant Gedeputeerde staten
01-01-2017 Gemeente Meierijstad College van burgemeester en wethouders
01-01-2022 Gemeente Land van Cuijk College van burgemeester en wethouders
01-01-2022 Gemeente Maashorst College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling wordt getroffen om taken op het gebied van de fysieke leefomgeving op een efficiënte en doelmatige wijze uit te voeren en een bijdrage te leveren aan een leefbare en veilige werk- en leefomgeving in de provincie Noord-Brabant en in de regio Brabant Noordoost in het bijzonder.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Omgevingsdienst Brabant Noord
Afkorting ODBN
Datum van oprichting 01-04-2013
Telefoon (088) 743 00 00 (algemeen)
Internet https://www.odbn.nl (algemeen)
E-mail info@odbn.nl (algemeen)
Contactpagina https://odbn.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?