Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling “Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio”

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Stationspark 27E
4462 DZ Goes
Postadres Stationspark 27E
4462 DZ Goes

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio
Archiefzorgdrager Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio

Bevoegdheden

Artikel 6

  1. De in artikel 4 omschreven activiteiten kunnen ook voor andere rechtspersonen, niet zijnde de deelnemers worden uitgeoefend krachtens overeenkomst.

  2. Het algemeen bestuur besluit tot het aangaan van een overeenkomst als bedoeld in het eerste lid. In afwijking van hetgeen bepaald in artikel 11 neemt het algemeen bestuur dit besluit bij eenparigheid van stemmen.

  3. Het algemeen bestuur kan de bevoegdheid genoemd in het tweede lid niet delegeren en evenmin mandateren.

  4. Het algemeen bestuur ziet bij de uitoefening van de in het tweede lid genoemde bevoegdheid op toe dat de opbrengst van activiteiten bedoeld in het eerste lid niet meer dan een marginaal percentage van de omzet van het samenwerkingsverband bedraagt. Het algemeen bestuur stelt hieromtrent nadere regels vast.

Deelnemende organisaties (7)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-1993 Gemeente Borsele College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1993 Gemeente Goes College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1993 Gemeente Kapelle College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1993 Gemeente Noord-Beveland College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1993 Gemeente Reimerswaal College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1993 Gemeente Schouwen-Duiveland College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1993 Gemeente Tholen College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

De regeling is getroffen met het oog op de volgende belangen:

a. de realisering van de gezamenlijke beleidsvoorbereiding, besluitvorming en beleidsuitvoering op het terrein van de welzijnszorg;

b. het bevorderen van de onderlinge afstemming van beleid van de deelnemers over voorzieningen en aangelegenheden op het terrein van de welzijnszorg, anders dan bedoeld onder a.

Grondslagen (3)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio
Afkorting SWVO
Datum van oprichting 01-01-1993
Telefoon (0113) 24 23 66 (algemeen)
Internet https://www.swvo.nl (algemeen)
E-mail l.vanineveld@swvo.nl (secretariaat)
info@swvo.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?