Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen

Gemeenschappelijke regeling

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen
Archiefzorgdrager Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen

Bevoegdheden

Artikel 4

  1. Het zitting nemen in de Bestuursraad van het Provinciaal Nazorgfonds ter waarborging van het toezicht op de doelmatige aanwending van de voor de RSZ betaalde nazorggelden;

  2. Het nakomen van de contractuele verplichtingen van de gemeenschappelijke regeling inzake de eindafwerking en nazorg van de gesloten stortplaats Bavel-Dorst en Zevenbergen;

  3. Een adequaat beheer voeren over de voor de nazorg beschikbare fondsen/middelen.

Deelnemende organisaties (12)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-03-2001 Gemeente Aalburg College van burgemeester en wethouders
01-03-2001 Gemeente Alphen-Chaam College van burgemeester en wethouders
01-03-2001 Gemeente Baarle-Nassau College van burgemeester en wethouders
01-03-2001 Gemeente Breda College van burgemeester en wethouders
01-03-2001 Gemeente Drimmelen College van burgemeester en wethouders
01-03-2001 Gemeente Etten-Leur College van burgemeester en wethouders
01-03-2001 Gemeente Geertruidenberg College van burgemeester en wethouders
01-03-2001 Gemeente Moerdijk College van burgemeester en wethouders
01-03-2001 Gemeente Oosterhout College van burgemeester en wethouders
01-03-2001 Gemeente Werkendam College van burgemeester en wethouders
01-03-2001 Gemeente Woudrichem College van burgemeester en wethouders
01-03-2001 Gemeente Zundert College van burgemeester en wethouders

Doel

Het openbaar lichaam heeft tot doel de belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen bij de nazorg van de Regionale Stortplaats Zevenbergen en de Afvalstoffenberging Bavel-Dorst.

Grondslagen (2)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen
Datum van oprichting 01-03-2001

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.