Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling WEDEKA Bedrijven

Gemeenschappelijke regeling

Algemene informatie

Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Wedeka Bedrijven

Bevoegdheden

Artikel 3 Taak van het werkvoorzieningschap

  1. Het werkvoorzieningschap heeft tot taak om voor ingezetenen van de gemeenten die blijkens een indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking van het betreffende college tot de doelgroep behoren, als materieel werkgever op te treden in de door het college aan te bieden arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht voor het verrichten van arbeid onder aangepaste omstandigheden, en deze werknemers daartoe een passende arbeidsplaats aan te bieden.

  2. Daarnaast heeft het werkvoorzieningschap tot taak de volledige uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening voor die werknemers in de zin van die wet, die voor 1 januari 1998 (voor wat betreft werknemers afkomstig uit de gemeenten Vlagtwedde en Borger-Odoorn) respectievelijk 1 januari 2001 (voor wat betreft werknemers afkomstig uit de overige deelnemende gemeenten) reeds in dienst waren van het werkvoorzieningschap en dus op arbeidsovereenkomst met het schap zelf bij het schap werkzaam zijn.

  3. Tevens heeft het werkvoorzieningschap de mogelijkheid om haar aanwezige infrastructuur ter beschikking te stellen ten behoeve van activiteiten voor andere vormen van gesubsideerde arbeid; met dien verstande dat de taken genoemd in lid 1 en 2 op geen enkele wijze in het gedrang mogen komen of mogen worden geschaad.

Artikel 4 Aanwijzingsbesluit

Indien een college andere taken en bevoegdheden, behorend tot de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening, dan de in artikel 3 genoemde aan het werkvoorzieningschap wenst over te dragen kan het in overleg met het werkvoorzieningschap daartoe een aanwijzingsbesluit nemen als bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Wet Sociale Werkvoorziening.

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2001 Gemeente Borger-Odoorn College van burgemeester en wethouders
01-01-2001 Gemeente Menterwolde College van burgemeester en wethouders
01-01-2001 Gemeente Stadskanaal College van burgemeester en wethouders
01-01-2001 Gemeente Veendam College van burgemeester en wethouders
01-01-2001 Gemeente Vlagtwedde College van burgemeester en wethouders

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (4)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Wedeka Bedrijven
Datum van oprichting 01-01-2001

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.