Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en VSV regio West-Brabant

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en VSV regio West-Brabant
Samenwerkingsvorm 'Regeling zonder meer'
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeente Breda

Bevoegdheden

Artikel 2 Toedeling bevoegdheden

  1. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten uit de regio mandateren de bevoegdheden op het gebied van uitvoeringsniveau 1 (registratie, art. 19 Leerplichtwet 1969) die aan hen zijn toegekend in het kader van het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet 1969 en de registratie van voortijdig schoolverlaters in het kader van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie aan het gemeenschappelijk orgaan. De gemeente Breda is de gemeente die de taken zal uitvoeren.

  2. De colleges van burgemeester en wethouders van de Niveau 2-gemeenten mandateren de bevoegdheden, conform uitvoeringsniveau 2 zoals beschreven in artikel 14, die aan hen zijn toegekend in het kader van het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet 1969 aan het gemeenschappelijk orgaan. De gemeente Breda is de gemeente die de taken zal uitvoeren.

  3. De colleges van burgemeester en wethouders van de Niveau 2A-gemeenten mandateren de bevoegdheden, conform uitvoeringsniveau 2A zoals beschreven in artikel 14, die aan hen zijn toegekend in het kader van het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet 1969 aan het gemeenschappelijk orgaan. De gemeente Breda is de gemeente die de taken zal uitvoeren.

  4. De colleges van burgemeester en wethouders van de Niveau 2-gemeenten en de Niveau 2A-gemeenten staan toe dat het gemeenschappelijk orgaan voor de gemandateerde bevoegdheden ondermandaat verleent, met uitzondering van de bevoegdheid tot het aanwijzen van ambtenaren die toezien op de naleving van de Leerplichtwet 1969 en het wijzigen van de instructie leerplichtambtenaren en RMC-functionaris.

  5. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten uit de regio verlenen hierbij aan de door haar aangewezen portefeuillehouder, mandaat tot het nemen van besluiten met betrekking tot de taakuitvoering van het Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten, e.e.a. binnen de dan geldende kaders en begroting, waarvan alleen gebruik gemaakt kan worden in het regionale portefeuillehoudersoverleg.

Deelnemende organisaties (16)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-08-2012 Gemeente Alphen-Chaam College van burgemeester en wethouders
01-08-2012 Gemeente Baarle-Nassau College van burgemeester en wethouders
01-08-2012 Gemeente Bergen op Zoom College van burgemeester en wethouders
01-08-2012 Gemeente Breda College van burgemeester en wethouders
01-08-2012 Gemeente Drimmelen College van burgemeester en wethouders
01-08-2012 Gemeente Etten-Leur College van burgemeester en wethouders
01-08-2012 Gemeente Geertruidenberg College van burgemeester en wethouders
01-08-2012 Gemeente Halderberge College van burgemeester en wethouders
01-08-2012 Gemeente Moerdijk College van burgemeester en wethouders
01-08-2012 Gemeente Roosendaal College van burgemeester en wethouders
01-08-2012 Gemeente Rucphen College van burgemeester en wethouders
01-08-2012 Gemeente Steenbergen College van burgemeester en wethouders
01-08-2012 Gemeente Woensdrecht College van burgemeester en wethouders
01-08-2012 Gemeente Zundert College van burgemeester en wethouders
30-12-2017 Gemeente Oosterhout College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Altena College van burgemeester en wethouders

Doel

De gemeenschappelijke regeling is aangegaan met als doel het behartigen van de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de Regionale Meld en Coördinatiefunctie.

Grondslagen (8)

Instellingsbesluiten (5)

Wettelijke grondslagen (3)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?