Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 05-10-2021 Op 16-02-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 05-10-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Gemeente Heeze-Leende
Jan Deckersstraat 2
5591 HS Heeze
Postadres Postbus 10000
5590 GA Heeze

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Samenwerking A2-gemeenten
Archiefzorgdrager Samenwerking A2-gemeenten

Bevoegdheden

Artikel 5 Algemene bevoegdheidstoedeling

  1. Voor zover van delegatie sprake is, is dat in deze regeling vervat.

  2. De colleges kunnen andere bevoegdheden die hun bij of krachtens de wet zijn toegekend mandateren aan het bestuur, voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 4.

  3. De colleges dragen tevens zorg voor benodigde volmachten en machtigingen die de Samenwerking A2-gemeenten nodig heeft voor het kunnen functioneren als brede bedrijfsvoeringssamenwerking en het uitvoeren van hiermee samenhangende taken.

  4. Ondermandaat is toegestaan, tenzij dat uitdrukkelijk is voorbehouden.

  5. Er wordt een register bijgehouden van de overeenkomstig het tweede en vierde lid (onder)gemandateerde bevoegdheden.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-04-2012 Gemeente Cranendonck College van burgemeester en wethouders
01-04-2012 Gemeente Heeze-Leende College van burgemeester en wethouders
01-04-2012 Gemeente Valkenswaard College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling wordt getroffen ten behoeve van de uitvoering door de Samenwerking A2-gemeenten van de door de gemeenten opgedragen bedrijfsvoeringstaken middels uitstekende dienstverlening: kwalitatief hoogwaardig, betrouwbaar en in nabijheid van de gemeenten. Dit ten behoeve van de gemeentelijke organisaties, inwoners, bedrijven en instellingen. De Samenwerking A2-gemeenten behartigt vanuit deze missie de gemeenschappelijke en afzonderlijke belangen van de gemeenten op de gebieden van:

a. Werk en Inkomen;

b. Personeel en Organisatie;

c. Informatisering en Automatisering;

d. Juridische Zaken;

e. Financiën en Administratie;

f. Facilitaire zaken;

g. Inkoop (exclusief BIZOB-taken);

h. Communicatie;

i. Gegevensbeheer;

j. Managementondersteuning en

k. Management op alle bovengenoemde taken.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Samenwerking A2-gemeenten
Alternatieve naam A2-Samenwerking
Afkorting GRSA2
Datum van oprichting 01-01-2017
Telefoon (040) 224 14 00 (algemeen)
Internet https://www.a2samenwerking.nl (algemeen)
E-mail info@a2samenwerking.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.a2samenwerking.nl/a2-samenwerking/contact_42339

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?