Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Adresgegevens

Bezoekadres Rooijakkersstraat 3
5652 BA Eindhoven
Postadres Postbus 601
5600 AP Eindhoven

Algemene informatie

Citeertitel GRWRE
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Werkvoorzieningschap regio Eindhoven
Archiefzorgdrager Werkvoorzieningschap regio Eindhoven

Bevoegdheden

Artikel 6

Voor zover hiervan in deze regeling niet is afgeweken, komen aan de bestuursorganen van het openbaar lichaam ter uitvoering van de in artikel 5 eerste lid genoemde taken de bevoegdheden toe die aan de colleges van de deelnemende gemeenten behoren.

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2000 Gemeente Eindhoven College van burgemeester en wethouders
01-01-2000 Gemeente Heeze-Leende College van burgemeester en wethouders
01-01-2000 Gemeente Valkenswaard College van burgemeester en wethouders
01-01-2000 Gemeente Veldhoven College van burgemeester en wethouders
01-01-2000 Gemeente Waalre College van burgemeester en wethouders

Doel

Het openbaar lichaam behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de sociale werkvoorziening.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Werkvoorzieningschap regio Eindhoven
Alternatieve naam Ergon
Datum van oprichting 01-01-2000
Telefoon (040) 238 77 77 (algemeen)
Internet https://www.ergon.nl (algemeen)
E-mail info@ergon.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.ergon.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?