Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep

Gemeenschappelijke regeling

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep 2017
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Werkvoorzieningsschap Tomingroep
Beleidsterreinen werk

Bevoegdheden

Artikel 4. Overdacht bevoegdheden

Ter uitvoering van het in artikel 3 genoemde dragen de colleges hun bevoegdheden en verplichtingen uit de wet over aan de bestuursorganen van het Schap.

Deelnemende organisaties (8)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-12-1988 Gemeente Almere College van burgemeester en wethouders
01-12-1988 Gemeente Blaricum College van burgemeester en wethouders
01-12-1988 Gemeente Eemnes College van burgemeester en wethouders
01-12-1988 Gemeente Gooise Meren College van burgemeester en wethouders
01-12-1988 Gemeente Hilversum College van burgemeester en wethouders
01-12-1988 Gemeente Huizen College van burgemeester en wethouders
01-12-1988 Gemeente Laren College van burgemeester en wethouders
01-12-1988 Gemeente Wijdemeren College van burgemeester en wethouders

Doel

Het Werkvoorzieningsschap Tomingroep heeft tot doel voor de colleges van de deelnemende gemeenten de wet sociale werkvoorziening uit te voeren. In het kader van deze doelstelling heeft het Schap tot taak het in dienst nemen van personen, die op grond van de wet daarvoor in aanmerking komen.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Werkvoorzieningsschap Tomingroep
Datum van oprichting 01-12-1988

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.