Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap IJsselmonde

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 30-06-2021 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 24-10-2022) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 30-06-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Overschieseweg 310
3112 NC Schiedam
Postadres Postbus 2
3800 AA Amersfoort

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap IJsselmonde
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Natuur- en recreatieschap IJsselmonde
Archiefzorgdrager Natuur- en recreatieschap IJsselmonde

Bevoegdheden

Artikel 3

Aan het Natuur- en recreatieschap worden ter vervulling van de in artikel 2, vierde lid, omschreven taak alle bevoegdheden van regeling en bestuur toegekend binnen de grenzen van de wet.

Artikel 4

Aan het algemeen bestuur behoort met betrekking tot de in artikel 2, vierde lid, omschreven taak van het Natuur- en recreatieschap alle bevoegdheid, tenzij bij wet of in deze regeling anders is bepaald.

Artikel 5

Alle stukken die uitgaan van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-1990 Gemeente Albrandswaard Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1990 Gemeente Barendrecht Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1990 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1990 Gemeente Ridderkerk Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1990 Gemeente Zwijndrecht Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

Het Natuur- en recreatieschap heeft tot taak in onderlinge samenhang het behartigen van het gemeenschappelijk belang van de deelnemers voor wat betreft de ontsluiting, de ontwikkeling, aanleg en het beheer in het kader van de openluchtrecreatie en het toerisme en waar mogelijk van natuur en landschap in het werkgebied.

Grondslagen (10)

Instellingsbesluiten (7)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Natuur- en recreatieschap IJsselmonde
Datum van oprichting 01-01-1990
Telefoon (010) 298 10 10 (algemeen)
Internet https://www.natuurenrecreatieschapijsselmonde.nl (algemeen)
https://www.natuurenrecreatieschapijsselmonde.nl/shortcuts/sendcontactmessage.aspx (contactformulier)
Contactpagina https://www.natuurenrecreatieschapijsselmonde.nl/shortcuts/sendcontactmessage.aspx

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?