Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Adresgegevens

Bezoekadres Oosteinde 17
3842 DR Harderwijk
Postadres Postbus 271
3840 AG Harderwijk

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Veluwe
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Omgevingsdienst Noord-Veluwe
Archiefzorgdrager Omgevingsdienst Noord-Veluwe
Beleidsterreinen economie | energie,
natuur en milieu | afval,
natuur en milieu | bodem,
natuur en milieu | geluid,
natuur en milieu | lucht,
natuur en milieu | natuur- en landschapsbeheer,
natuur en milieu | stoffen,
organisatie en bedrijfsvoering,
ruimte en infrastructuur | ruimtelijke ordening,
ruimte en infrastructuur | waterbeheer

Bevoegdheden

Artikel 8. Bevoegdheden

  1. De deelnemers dragen geen publiekrechtelijke bevoegdheden over aan het openbaar lichaam.

  2. De deelnemers beslissen ieder afzonderlijk over de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan het openbaar lichaam en stemmen dat zoveel mogelijk met elkaar af.

Artikel 9. Beperking privaatrechtelijke bevoegdheden

Het openbaar lichaam is behoudens instemming van alle deelnemers niet bevoegd tot:

a. het aangaan van geldleningen, waaronder begrepen het aangaan van rekening courant-verhoudingen met een hoger gezamenlijk maximum dan € 500.000,-;

b. het vestigen van opstal-, pand- en hypotheekrechten;

c. het afgeven van garanties of andere waarborgen;

d. het in erfpacht aannemen of uitgeven van roerende of onroerende zaken;

e. het in eigendom aannemen of uitgeven van onroerende zaken;

f. het oprichten van en het deelnemen in een rechtspersoon;

g. commerciële dienstverlening aan private partijen.

Deelnemende organisaties (9)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
04-11-2009 Gemeente Elburg College van burgemeester en wethouders
04-11-2009 Gemeente Ermelo College van burgemeester en wethouders
04-11-2009 Gemeente Harderwijk College van burgemeester en wethouders
04-11-2009 Gemeente Hattem College van burgemeester en wethouders
04-11-2009 Gemeente Heerde College van burgemeester en wethouders
04-11-2009 Gemeente Nunspeet College van burgemeester en wethouders
04-11-2009 Gemeente Oldebroek College van burgemeester en wethouders
04-11-2009 Gemeente Putten College van burgemeester en wethouders
04-11-2009 Provincie Gelderland Gedeputeerde staten

Doel

De regeling is ingesteld ter gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers ter zake van vergunningverlening, toezicht en handhaving en advisering in het kader van het omgevingsrecht. Onder de belangen van de deelnemers wordt tevens begrepen het belang van een goede samenwerking tussen de regionale uitvoeringsdiensten in Gelderland.

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (4)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Omgevingsdienst Noord-Veluwe
Afkorting ODNV
Datum van oprichting 04-11-2009
Telefoon (0341) 47 43 00 (algemeen)
Internet https://www.odnoordveluwe.nl (algemeen)
E-mail info@odnv.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.odnoordveluwe.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?