Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Registratiecommissies KNMG, KNMP, KNMT, FGzPt en VenVN

Zelfstandig bestuursorgaan

Cluster van zbo's

Actief van 01-01-1998 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 29-08-2019 Op 05-12-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 29-08-2019 doorgevoerd.

Organisatieonderdelen (5)

Zelfstandige bestuursorganen behorende bij dit cluster (5)

Algemene informatie

Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepalingen 22
Toelichting afwijkende bepalingen Artikel 22 van de Kaderwet zbo's is niet van toepassing voor zover het besluiten betreft ter zake van de inschrijving.

Organisatiebeschrijving

De volledige beroepsorganisaties Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), Federatie van Gezondheidspsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (VenVN) zijn geen zbo’s behorende tot dit cluster. De Registratiecommissies van de eerder genoemde beroepsorganisatie zijn dit wel.

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
29-05-2017 TK. 32772 nr. 26

Taken & bevoegdheden

Indien een organisatie van beoefenaren van een beroep als bedoeld in artikel 3 van de hierboven genoemde Wet beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), voor de inschrijving van beroepsbeoefenaren die een bijzondere deskundigheid hebben verworven met betrekking tot de uitoefening van een deelgebied van hun beroep, een specialistenregister heeft en daaraan een titel is verbonden, kan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bepalen dat die titel als wettelijk erkende specialistentitel wordt aangemerkt. Een aanvraag daartoe wordt gedaan door het bestuur van de organisatie; het bestuur kan de bevoegdheid daartoe overdragen aan een orgaan. Deze organen zijn zbo’s die onderdeel zijn van dit cluster.
In het kort:

  • de inschrijving van specialisten,
  • Het doorhalen van de inschrijving van specialisten,
  • Het schorsen van de inschrijving van specialisten

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?