Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Leiden (Leiden)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 19-04-2022 Op 19-04-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 19-04-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Bargelaan 190
2333 CW LEIDEN
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 9100
2300 PC LEIDEN
Telefoon 14 071 (algemeen)
Internet http://www.leiden.nl/gemeente (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Algemene informatie

Oppervlakte 23,16 km2
Aantal inwoners 124306
Inwoners per km2 5367
Plaatsen binnen deze gemeente Leiden

Functies

Burgemeester Dhr. drs. H.J.J. Lenferink (PvdA)
Fractievoorzitter J.H. Terpstra (CDA),
Dhr. P.C. Krol (ChristenUnie),
Mw. drs. M. van Schaik-Gerritsen (Partij voor de Dieren),
F. Spijker (D66),
Dhr. A.M. North (GroenLinks),
T.J. Vos (Partij Sleutelstad),
Dhr. A. Jermoumi (PvdA),
Dhr. drs. A.H.L. Theeuwen (SP),
M. Wiegand Bruss (SVL),
Dhr. M. de Crom (VVD)
Gemeentesecretaris Mw. P. van Vliet
Locoburgermeester Dhr. P. Dirkse (D66)
Raadsgriffier Dhr. G.F.C. van Leiden
Raadslid S.G.M. Brinkel (CDA),
Dhr. P.C. Krol (ChristenUnie),
J.H. Terpstra (CDA),
Dhr. IJ.J.G. Olthof (D66),
Dhr. S.J. van Diepen (D66),
L.M. Beimer (D66),
Mw. A. Jordan (D66),
J.A. Groot (D66),
Dhr. I. van Spronsen (GroenLinks),
Dhr. R. Rowaan (GroenLinks),
F. Spijker (D66),
Mw. E.J.M. van Bree (GroenLinks),
Mw. C.L. Hoogeboom (GroenLinks),
Mw. M.L. Schreuder (GroenLinks),
Dhr. drs. W.I.M. Kersten (Partij Sleutelstad),
Mw. I.L. du Pon (GroenLinks),
Dhr. A.F. Kargin (GroenLinks),
Mw. P. van Noort (GroenLinks),
Mw. drs. M. van Schaik-Gerritsen (Partij voor de Dieren),
Dhr. A.M. North (GroenLinks),
Mw. mr. L. Raat (Partij voor de Dieren),
Dhr. A. Jermoumi (PvdA),
Mw. R.M. van Peijpe (GroenLinks),
Dhr. M.J. Otten (PvdA),
Dhr. T. van Halm (SP),
Dhr. drs. A.H.L. Theeuwen (SP),
F.J.L. Güler (Partij Sleutelstad),
Dhr. M. de Crom (VVD),
T.J. Vos (Partij Sleutelstad),
L.M. Delver (Partij voor de Dieren),
M.G. Jones (Partij voor de Dieren),
B. Lemmens (PvdA),
E. Meer (PvdA),
M. Wiegand Bruss (SVL),
E.A. Wijnands (SVL),
Dhr. drs. T. Leest (VVD),
M.C. Mulder (VVD),
M.M. Vliet (VVD),
Mw. A. Voorwald (VVD)
Wethouder Dhr. P. Dirkse (D66),
Mw. F. Spijker (D66),
Mw. Y. van Delft (GroenLinks),
Dhr. A.M. North (GroenLinks)

Gemeenteraad (39 zetels)

Partij Aantal zetels
GroenLinks 10
D66 6
VVD 5
PvdA 4
Partij voor de Dieren 4
Partij Sleutelstad 3
SP 2
SVL 2
CDA 2
ChristenUnie 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)