Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Adresgegevens

Bezoekadres Tweelingstraat 4
2312 LX Leiden
Postadres Postbus 171
2300 AD Leiden

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Servicepunt71
Archiefzorgdrager Servicepunt71

Bevoegdheden

Artikel 5

Voor zover de diensten vallen binnen het kader van de in artikel 4 vermelde taken, is de bedrijfsvoeringsorganisatie bevoegd tot het verrichten van diensten voor andere gemeenten dan de deelnemers en/of derden met een publiekrechtelijke status en/of privaatrechtelijke overheidsgedomineerde organisaties. Met deze publiek- en privaatrechtelijke organisaties kunnen meerjarige dienstverleningsovereenkomsten afgesloten worden.

Deelnemende organisaties (4)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2011 Gemeente Leiden College van burgemeester en wethouders
01-01-2011 Gemeente Leiderdorp College van burgemeester en wethouders
01-01-2011 Gemeente Oegstgeest College van burgemeester en wethouders
01-01-2011 Gemeente Zoeterwoude College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling wordt getroffen ter behartiging van de belangen ten aanzien van sturing en beheersing van ondersteunende processen en van uitvoeringstaken van de deelnemers.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Servicepunt71
Datum van oprichting 01-01-2011
Telefoon (071) 516 70 71 (algemeen)
Internet https://www.servicepunt71.nl (algemeen)
E-mail info@servicepunt71.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.servicepunt71.nl/contact/

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?