Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Tweelingstraat 4
2312 LX Leiden
Zuid-Holland
Postadres Postbus 171
2300 AD Leiden

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Servicepunt71
Archiefzorgdrager Servicepunt71

Bevoegdheden

Artikel 5

Voor zover de diensten vallen binnen het kader van de in artikel 4 vermelde taken, is de bedrijfsvoeringsorganisatie bevoegd tot het verrichten van diensten voor andere gemeenten dan de deelnemers en/of derden met een publiekrechtelijke status en/of privaatrechtelijke overheidsgedomineerde organisaties. Met deze publiek- en privaatrechtelijke organisaties kunnen meerjarige dienstverleningsovereenkomsten afgesloten worden.

Deelnemende organisaties (4)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2011 Gemeente Leiden College van burgemeester en wethouders
01-01-2011 Gemeente Leiderdorp College van burgemeester en wethouders
01-01-2011 Gemeente Oegstgeest College van burgemeester en wethouders
01-01-2011 Gemeente Zoeterwoude College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling wordt getroffen ter behartiging van de belangen ten aanzien van sturing en beheersing van ondersteunende processen en van uitvoeringstaken van de deelnemers.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Servicepunt71
Datum van oprichting 01-01-2011

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.