Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Dronten (Dronten)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 20-05-2022 Op 20-05-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 20-05-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres De Rede 1
8251 ER DRONTEN
Provincie Flevoland
Postadres Postbus 100
8250 AC DRONTEN
Telefoon 14 0321 (algemeen)
Internet http://www.dronten.nl (algemeen)
E-mail gemeente@dronten.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Algemene informatie

Oppervlakte 423,86 km2
Aantal inwoners 40735
Inwoners per km2 96
Plaatsen binnen deze gemeente Biddinghuizen, Dronten, Swifterbant

Functies

Burgemeester Dhr. drs. J.P. Gebben (VVD)
Fractievoorzitter Mw. F.M. Hotting-Niewold (ChristenUnie),
Dhr. R.E. van der Schans (D66),
Dhr. P.L.A. Vermast (GroenLinks),
Dhr. J.N. Ammerlaan (LeefbaarDronten),
Dhr. R. Raterink (PvdA),
Mw. J.H. Jonker (SP),
Dhr. B. Hoogezand (VVD)
Gemeentesecretaris Mw. drs. T. van Lenthe
Raadsgriffier Dhr. E.M. Geldorp
Raadslid Dhr. E.D. Ekkel (CDA),
Dhr. H.F. van Eijken (CDA),
Dhr. R. Yazir (CDA),
Dhr. B. Rook (CDA),
Mw. C.J.M. Dorenbos-Boonman (CDA),
Mw. F.M. Hotting-Niewold (ChristenUnie),
Dhr. H.R. de Groot (ChristenUnie),
Mw. I. Paalman (ChristenUnie),
Dhr. R.E. van der Schans (D66),
Dhr. M. van der Ploeg (D66),
Dhr. P.L.A. Vermast (GroenLinks),
Mw. D.C.G. van Baal (GroenLinks),
Dhr. J.F. Bongers (LeefbaarDronten),
Dhr. P.A. Bentum (Leefbaar Dronten),
Dhr. J.N. Ammerlaan (LeefbaarDronten),
Mw. C.H. Sijtsma-van Nieuwkerk (LeefbaarDronten),
Mw. M. van der Harst (Leefbaar Dronten),
Mw. J.H. Jonker (SP),
Dhr. A. Idzinga (Leefbaar Dronten),
Mw. K.M. Reinink-Walles (SP),
Dhr. B. Hoogezand (VVD),
Mw. S.M. Nobel (PvdA),
Dhr. R. Raterink (PvdA),
Dhr. T. van Amerongen (VVD),
Mw. S. Haarhuis-Veldman (VVD),
Mw. G.M.M. Stoker-Dol (VVD)
Wethouder Dhr. S.J. Lap (CDA),
Mw. L.L. Hillebregt-de Valk (D66),
Dhr. P. van Bergen (LeefbaarDronten),
Dhr. P. Duvekot (SP)

Gemeenteraad (26 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 5
VVD 4
LeefbaarDronten 3
ChristenUnie 3
Leefbaar Dronten 3
GroenLinks 2
D66 2
PvdA 2
SP 2

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)