Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Hitland

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-02-2016 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 29-11-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 29-11-2022) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 29-11-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Blaardorpseweg 1
2911 BC Nieuwerkerk aan den IJssel
Postadres Blaardorpseweg 1
2911 BC Nieuwerkerk aan den IJssel

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Hitland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Recreatieschap Hitland
Archiefzorgdrager Recreatieschap Hitland

Bevoegdheden

Artikel 4.

  1. Het recreatieschap heeft tot taak het in onderlinge samenhang behartigen van het gemeenschappelijk belang van de deelnemende gemeenten voor wat betreft natuur en landschap, de ontsluiting, de ontwikkeling, de aanleg en het beheer in het kader van de openluchtrecreatie en het toerisme en het behouden en recreatief ontsluiten van het agrarisch open middengebied in het gebied.
  2. Aan het recreatieschap worden ter vervulling van de in lid 1 omschreven taak alle bevoegdheden van regeling en bestuur toegekend binnen de grens van artikel 30 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
07-01-1974 Gemeente Capelle aan den IJssel College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
07-01-1974 Gemeente Zuidplas College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

Het recreatieschap heeft tot taak het in onderlinge samenhang behartigen van het gemeenschappelijk belang van de deelnemende gemeenten voor wat betreft natuur en landschap, de ontsluiting, de ontwikkeling, de aanleg en het beheer in het kader van de openluchtrecreatie en het toerisme en het behouden en recreatief ontsluiten van het agrarisch open middengebied in het gebied.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Recreatieschap Hitland
Datum van oprichting 07-01-1974
Telefoon (0180) 31 71 88 (algemeen)
Internet https://www.parkhitland.nl (algemeen)
E-mail info@hitland.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.parkhitland.nl/contact

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?