Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Weert en Omstreken, de Risse

Gemeenschappelijke regeling

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Weert en Omstreken, de Risse
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Werkvoorzieningschap Risse Groep
Archiefzorgdrager Werkvoorzieningschap Risse Groep

Bevoegdheden

Artikel 6 – Bevoegdheden

De colleges van burgemeester en wethouders dragen aan het openbaar lichaam over:

a) Alle bevoegdheden en verplichtingen die hun met betrekking tot de Wet sociale werkvoorziening toekomen, voor zover daarvan in de deze regeling niet wordt afgeweken.

b) De colleges blijven zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de bevorderingsplicht, als bedoeld in artikel 1 lid 3 van de Wet sociale werkvoorziening.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
07-07-2008 Gemeente Cranendonck College van burgemeester en wethouders
07-07-2008 Gemeente Nederweert College van burgemeester en wethouders
07-07-2008 Gemeente Weert College van burgemeester en wethouders

Doel

Het werkvoorzieningschap heeft tot doel:

a. De uitvoering van de wet.

b. Aan zo veel mogelijk ingezetenen van de deelnemende gemeenten, die blijkens een (her)indicatiebeschikking tot de doelgroep als bedoeld in artikel 1 onder a van de wet behoren, een dienstbetrekking krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht aan te bieden voor het verrichten van arbeid onder aangepaste omstandigheden.

c. Een dienstbetrekking krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht aan te bieden voor het verrichten van arbeid onder aangepaste omstandigheden aan ingezetenen, die blijkens een (her)indicatiebeschikking tot de doelgroep als bedoeld in artikel 1 onder a van de wet behoren en van andere gemeenten wanneer deze gemeenten de Risse op grond van artikel 2 lid 2 van de wet, aanwijzen om de wet voor hen uit te voeren.

d. Het ontwikkelen van arbeidsmogelijkheden van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, die vallen onder de wet, met het oog op hun terugkeer in het reguliere arbeidsproces.

e. Het ontwikkelen van arbeidsmogelijkheden van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die niet vallen onder de wet, maar onder andere wettelijke regelingen inzake gesubsidieerde arbeid of nog werkzaam zijn in het reguliere bedrijfsleven, door het bieden van faciliteiten en werkervaringsmogelijkheden gericht op terugkeer in het arbeidsproces.

Grondslagen (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Werkvoorzieningschap Risse Groep
Datum van oprichting 07-07-2008
Telefoon (0495) 53 52 36 (algemeen)
Internet https://risse.nl (algemeen)
E-mail info@risse.nl (algemeen)
Contactpagina https://risse.nl/1/contact/algemeen

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?