Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling de Noordelijke Rekenkamer

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 23-01-2023 Op 23-01-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 23-01-2023 doorgevoerd.
Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ Assen
Drenthe
Postadres Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ Assen

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Noordelijke Rekenkamer 2022
Samenwerkingsvorm Gemeenschappelijk orgaan
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder de Noordelijke Rekenkamer
Archiefzorgdrager Provincie Drenthe

Bevoegdheden

Artikel 5. Bevoegdheden

Aan de Noordelijke Rekenkamer komen de bevoegdheden toe als genoemd in hoofdstuk XIA van de Provinciewet en voorts de bevoegdheden die bij of krachtens wettelijk voorschrift aan provinciale rekenkamers worden toegekend.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
05-01-2016 Provincie Drenthe Provinciale staten
05-01-2016 Provincie Fryslân Provinciale staten
05-01-2016 Provincie Groningen Provinciale staten

Doel

De Noordelijke Rekenkamer heeft tot taak de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het bestuur van de deelnemende provincies gevoerde bestuur te onderzoeken.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (4)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan de Noordelijke Rekenkamer
Datum van oprichting 05-01-2016

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.