Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling ICT Noord- en Midden-Limburg (ICT NML)

Gemeenschappelijke regeling

Algemene informatie

Citeertitel ICT Noord- en Midden-Limburg (ICT NML)
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder ICT Noord- en Midden-Limburg
Archiefzorgdrager ICT Noord- en Midden-Limburg
Beleidsterreinen organisatie en bedrijfsvoering | informatievoorziening en ICT

Bevoegdheden

De colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten dragen hun taken en bevoegdheden die bij of krachtens de Gemeentewet, waaronder artikel 160 lid 1 sub a, aan hen zijn opgedragen, over aan het bestuur voor zover deze nodig zijn om het doel zoals genoemd in artikel 3 en de taken genoemd in artikel 4 te verwezenlijken.

Deelnemende organisaties (4)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2018 Gemeente Nederweert College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Roermond College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Venlo College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Weert College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling heeft tot doel het ten dienste van de deelnemers verzorgen en ondersteunen van voorzieningen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie en het creëren van de voorwaarden voor een efficiënte bedrijfsvoering en een efficiënte en klantgerichte dienstverlening.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (4)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan ICT Noord- en Midden-Limburg
Afkorting ICT NML
Datum van oprichting 01-01-2018

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.