Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling ICT Noord- en Midden-Limburg (ICT NML)

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Godsweerderstraat 2
6041 GH Roermond
Limburg
Postadres Godsweerderstraat 2
6041 GH Roermond

Algemene informatie

Citeertitel ICT Noord- en Midden-Limburg (ICT NML)
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder ICT Noord- en Midden-Limburg
Archiefzorgdrager ICT Noord- en Midden-Limburg
Beleidsterreinen organisatie en bedrijfsvoering | informatievoorziening en ICT

Bevoegdheden

Artikel 6 Overdracht bevoegdheden

De colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten dragen hun taken en bevoegdheden die bij of krachtens de Gemeentewet, waaronder artikel 160 lid 1 sub a, aan hen zijn opgedragen, over aan het bestuur voor zover deze nodig zijn om het doel zoals genoemd in artikel 3 en de taken genoemd in artikel 4 te verwezenlijken.

Deelnemende organisaties (6)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2018 Gemeente Nederweert College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Roermond College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Venlo College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Weert College van burgemeester en wethouders
01-05-2021 Gemeente Asten College van burgemeester en wethouders
01-05-2021 Gemeente Someren College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling heeft tot doel het ten dienste van de deelnemers verzorgen en ondersteunen van voorzieningen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie en het creëren van de voorwaarden voor een efficiënte bedrijfsvoering en een efficiënte en klantgerichte dienstverlening.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan ICT Noord- en Midden-Limburg
Afkorting ICT NML
Datum van oprichting 01-01-2018
Telefoon (088) 243 21 11 (algemeen (helpdesk))
Internet https://www.ictnml.nl (algemeen)
E-mail info@ictnml.nl (algemene vraag)
Contactpagina https://www.ictnml.nl
http://www.ictnml.nl

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?