Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling IJSSELgemeenten 2016

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 21-06-2023 Op 06-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 21-06-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres gemeentehuis Capelle aan den IJssel
Rivierweg 111
2903 AR Capelle aan den IJssel
Zuid-Holland
Postadres Postbus 566
2900 AN Capelle aan den IJssel
Zuid-Holland

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling IJSSELgemeenten
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder IJSSELgemeenten
Archiefzorgdrager Gemeente Capelle aan den IJssel
Beleidsterreinen sociale zekerheid

Bevoegdheden

Artikel 6. Algemene bevoegdheidstoedeling

De deelnemers dragen de bevoegdheden die hen bij of krachtens de wet zijn toegekend in mandaat op aan het bestuur, voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 5. Het bestuur kan daartoe een of meer modellen vaststellen voor de mandaatbesluiten.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2015 Gemeente Capelle aan den IJssel College van burgemeester en wethouders
01-01-2015 Gemeente Krimpen aan den IJssel College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Zuidplas College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling wordt uitsluitend getroffen ter behartiging van de sturing en beheersing van ondersteunende processen en van uitvoeringstaken van de deelnemers.

Doel van de regeling is het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en doelmatige uitvoering van de door de deelnemers aan IJSSELgemeenten opgedragen taken.

Grondslagen (8)

Instellingsbesluiten (4)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan IJSSELgemeenten
Datum van oprichting 01-01-2015
Telefoon (010) 284 84 57 (algemeen)
(010) 284 84 00 (Werkplein IJsselgemeenten)
Internet https://www.ijsselgemeenten.nl (algemeen)
E-mail socialezaken@ijsselgemeenten.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.ijsselgemeenten.nl/contact

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?